Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dzień Papieski

16 października 2020, 11:28

Dzień Papieski

Dzień Papieski

16 października mija czterdziesta druga rocznica wybrania św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna na Papieża. Jan Paweł II poruszał tematy, które często były dla nas bolesne. Uczył, jak w zmieniającym się świecie zachować postawy chrześcijańskiej religii, jak żyć według zasad, jak chcieć ich przestrzegać. Jak żyć dumnie i z szacunkiem dla innych. Był ostoją moralności dla wielu ludzi - nie tylko chrześcijan.

Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy świata i Kościoła, a świadectwo życia papieża i jego postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Postać Jana Pawła II jest bardzo bliska wszystkim Polakom. Tym większym sentyment mają do niego mieszkańcy Jaworzna, którzy mieli okazję niejednokrotnie osobiście się z nim spotkać. Więź z mieszkańcami naszego miasta sprawiła, że polski papież został Honorowym Obywatelem Miasta Jaworzna.