Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rządowe wsparcie dla instytucji kultury

9 października 2020, 09:18

Rządowe wsparcie dla instytucji kultury

Rządowe wsparcie dla instytucji kultury

Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Ta  pomoc to odpowiedź rządu na negatywne skutki pandemii COVID-19, która szczególnie dotkliwie uderzyła w instytucje artystyczne. 400 milionów złotych będzie przeznaczonych na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. O środki można wnioskować do 21 października.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Poziom wnioskowanej rekompensaty jest obliczany na podstawie danych statystycznych za rok 2019. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:

  • samorządowe instytucje artystyczne - do wysokości 40 proc. utraconych przychodów netto;
  • organizacje pozarządowe (NGO-sy) - do wysokości 50 proc. przychodów netto;
  • przedsiębiorcy - do 50 proc. przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Przeznaczenie środków z Funduszu

Otrzymane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na tzw. koszty kwalifikowalne. Zaliczane są do nich m.in.: wynajem nieruchomości czy też koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. W ramach dofinansowania rozliczyć będzie można też koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, jak również organizacji spektakli i koncertów. Pełna lista możliwych kategorii do uwzględnienia w rozliczeniu dostępna jest na stronie www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury. Co ważne - w ramach otrzymanej refundacji beneficjenci będą mogli rozliczyć koszty poniesione od początku pandemii, czyli od 12 marca. Środki będą musiały być wykorzystane do końca 2020 roku.

Fundusz Wsparcia Kultury to program pomocy dla branży kulturalnej na bezprecedensową skalę. Z dofinansowania skorzystają zarówno instytucje samorządowe, teatry czy filharmonie państwowe, ale także organizacje niezależne działające w formie stowarzyszeń czy fundacji oraz przedsiębiorcy. Fundusz to dla nich prawdziwy pomocowy krok milowy. Pieniądze te pozwolą artystom i twórcom dalej pracować i ze spokojem planować zawodowe działania na najbliższe miesiące - dodał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Dostęp do platformy online

Nabór wniosków prowadzony jest pod adresem: fwk.witkac.pl. Dostępne są tam m.in. regulamin, kryteria przyjmowania wniosków oraz wzór umowy, którą beneficjent podpisze z instytucją, do której aplikował o dofinansowanie.

Punkt informacyjny

Dla wnioskodawców utworzono infolinię z numerami telefonów: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 oraz Instytut Teatralny: 22 122 11 83. W okresie naboru wniosków jest ona czynna od poniedziałku do piątku w g. 10:00-17:00 oraz w soboty i niedziele w g. 10:00-15:00. Pytania można także kierować na odpowiednie tematycznie adresy e-mail: fwk_teatr@instytut-teatralny.org, fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl.

Mechanizm Funduszu

Fundusz to kolejny element działań pomocowych rządu dla kultury, których łączna wartość szacowana jest na ok. sześć miliardów zł. Jego operatorami z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Podstawą prawną uruchomienia Funduszu jest specjalne Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane 7  października. Założenia finansowe Funduszu zostały wypracowane przez działający przy Instytucie Teatralnym zespół ekspercki ds. sytuacji teatru w czasie pandemii, ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicieli środowisk muzycznych i tanecznych.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.