Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ruszyły kontrole posesji

8 października 2020, 08:16

fot. Straż Miejska w Jaworznie

fot. Straż Miejska w Jaworznie

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim Straż Miejska w Jaworznie przystąpiła do wzmożonych kontroli posesji pod kątem spalania odpadów w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego miasta. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają paleniska kotłów i pieców grzewczych, a także paliwo, jakiego właściciele posesji używają do jej ogrzewania.

W ramach kompleksowej kontroli posesji sprawdzana będzie także jej czystość, sposób pozbywania się nieczystości płynnych jak i inne obowiązki wynikające z przepisów prawa którymi są m.in.:

  • numer porządkowy posesji,
  • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • sposób gromadzenia oraz pozbywania się odpadów komunalnych,
  • posiadanie kompostownika i prawidłowe składowanie w nim odpadów o ile został zgłoszony w deklaracji śmieciowej,
  • rodzaj urządzenia wodno-kanalizacyjnego,
  • rodzaj urządzenia grzewczego,
  • w wypadku posiadania przez właściciela posesji psa jego obligatoryjne szczepienie.

Przypominamy, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaworznie zgodnie z  art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska są upoważnieni do kontroli posesji na terenie miasta, a uniemożliwienie takiej kontroli jest przestępstwem, o czym w ubiegłym tygodniu przekonała się mieszkanka naszego miasta. Uniemożliwienie przez właścicielkę posesji przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaworznie spowodowało zawiadomieniem Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z  art. 225 Kodeksu Karnego.

W wypadku podejrzenia nielegalnego spalania odpadów prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnymi całodobowymi numerami 986 lub 32 61 81 618.

Kontrole prowadzone przez funkcjonariuszy Straż Miejskiej w Jaworznie odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.