Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bezpłatna kolonoskopia

12 września 2020, 08:08

Bezpłatna kolonoskopia

Bezpłatna kolonoskopia

Jaworznianie mogą skorzystać z  bezpłatnego badania kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym pod opieką lekarza anestezjologa. Badania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020.

Do skorzystania z bezpłatnych badań kolonoskopowych uprawnieni są mieszkańcy Jaworzna, którzy nie wykonywali dotychczas kolonoskopii lub jeśli od poprzedniego badania kolonoskopowego minęło nie mniej niż 10 lat, spełniający dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat pochodzące z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (zespół Lyncha). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej  na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
  • osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Po telefonicznym ustaleniu terminu badania Pacjenci zobowiązani są zgłosić się osobiście do przychodni, aby odebrać lek oczyszczający jelita, a także materiały informacyjne o badaniu oraz o diecie, którą należy stosować przez 3 dni przed badaniem. Badania dostępne są bez skierowania od lekarza POZ.

Więcej informacji oraz zapisy: Rejestracja Sante Clinic - tel. 32 292 48 47. Badania wykonywane będą w Sosnowcu, Al. Wolności 6.

ObrazekObrazek