Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne dot. elektromobilności

1 października 2020, 08:25

Konsultacje społeczne dot. elektromobilności

Konsultacje społeczne dot. elektromobilności

Zachęcamy mieszkańców Jaworzna do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu "Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Miasta Jaworzno do 2035 roku". Konsultacje prowadzone są do 14 października 2020 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii.

Wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: fs@um.jaworzno.pl we wskazanym powyżej terminie (decyduje data wpływu).

Formularze wraz z projektem Strategii dostępne są pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,38084,konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-pn-strategia-rozwoju-elektromobilnosci-gminy-miasta-jaworzn.html.