Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wodociągi budują dla mieszkańców kolejne odcinki kanalizacji

17 września 2020, 08:48

Wodociągi budują dla mieszkańców kolejne odcinki kanalizacji

Wodociągi budują dla mieszkańców kolejne odcinki kanalizacji

Z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID-19, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI". Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Również prace modernizacyjne oczyszczalni mają się ku końcowi.

Kończący się drugi etap przebudowy oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, którego koszt wynosi 19 mln zł, związany był z remontem części mechanicznej. Obejmował on renowację hali krat, komory wlotowej, pompowni głównej ścieków, piaskownika, a przede wszystkim części osadowej tj. zbiorników i pompowni osadu wraz ze stacją odwadniania i higienizacji osadu.

- Pierwsze wyniki z odwadniania i higienizacji osadu na nowych urządzeniach, daje pozytywny obraz przeprowadzonych prac. Sprawnie funkcjonuje również przeniesiona na teren oczyszczalni stacja zlewcza, służąca do przyjmowania i zrzucania przez beczkowozy ścieków z posesji prywatnych, które nie są jeszcze do naszej sieci podłączone - tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Jednocześnie w zakresie projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI",  przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jaworznickie przedsiębiorstwo wodociągowe buduje również dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej około 21 km sieci kanalizacyjnej oraz wymienia 18 km sieci wodociągowej.

Pomimo pandemii prace wodno - kanalizacyjne w dzielnicy Dąbrowa Narodowa wkroczyły w zdecydowany i mocno zaawansowany etap.

- Firmom wykonawczym udało się już zrealizować ponad pięćdziesiąt procent sieci kanalizacyjnej oraz wymienić trzydzieści pięć procent sieci wodociągowej. Kanalizacja sanitarna powstała już m.in. w ulicy: Wolnej, Jasiugi, Dąbrowskiej, Rejtana, Szczotki, Brzozowej, Szprotawy, Storczyków, Syrokomli, Bema, Nowowiejskiej, a jeśli chodzi o sieć wodociągową to jest już ona zmodernizowana m.in. w ulicy: Dąbrowskiej, Wolnej, Rejtana, Syrokomli, Szczotki, Brzozowej, Fryderyka i Nowowiejskiej - dodaje Sławomir Grucel.

Podobnie, jak w innych miejscach Jaworzna, tak i w Dąbrowie Narodowej główne ciągi  kanalizacyjne układane są w drogach i doprowadzane do granic nieruchomości. Po zakończeniu prac związanych z modernizacją naruszone ulice zostaną przywrócone do stanu z przed rozpoczęcia robót. W obecnym i najbliższym czasie planowane jest odtworzenie nawierzchni m.in. w ulicy  Dąbrowskiej, Rejtana, Szprotawy, Brzozowej, Nowowiejskiej i Długoszyńskiej.

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji sanitarnej w czasie epidemii można śledzić na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz uzyskać mailowo w Jednostce Realizującej Projekt, email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.