Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkania konsultacyjne online dot. elektromobilności

15 września 2020, 08:26

Spotkania konsultacyjne online dot. elektromobilności

Spotkania konsultacyjne online dot. elektromobilności

Chcesz wyrazić swoje zdanie na temat elektromobilności w mieście? Weź udział w zdalnych spotkaniach konsultacyjnych "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Jaworzna do roku 2035", które odbędą się online 22 i 24 września br. o godz. 17.00.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel firmy TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Sp. J., który zaprezentuje zagadnienia dotyczące elektromobilności oraz przedstawi określone kierunki rozwoju i katalog działań planowanych przez Gminę Jaworzno do wdrażania elektromobilności. Celem dokumentu jest poprawa jakości życia oraz ochrona zdrowia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu drogowego oraz emisji hałasu.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój elektromobilności w naszym mieście!

Konsultacje społeczne przeprowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jaworznie przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Sp. J. w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Jaworzno do 2035 roku" sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.