Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezentacja kolejnych projektów do JBO 2021

11 września 2020, 11:21

Prezentacja kolejnych projektów do JBO 2021

Prezentacja kolejnych projektów do JBO 2021

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi pięcioma zadaniami zgłoszonymi przez mieszkańców do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021. Głosowanie rusza już 14 września i potrwa do 30 września br.

Są to:

24. "Budowa nowego placu zabaw przy PM 2 na Osiedlu Stałym"  Wnioskodawca: Anna Świerczewska-Grzeczyńska

25. "Rozbudowa stref przedszkolaka, dydaktycznej i sportowej przy ZSP 3 w Szczakowej" Wnioskodawca: Bernadeta Twardak

26. "Jaworznicka bieżnia lekkoatletyczna przy SP 3 w Niedzieliskach" Wnioskodawca: Przemysław Wirski

27. "Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie" Wnioskodawca: Angelika Woźniak

28. "Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych kotów w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji, profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych" Wnioskodawca: Marta Wrońska

***

24) "Budowa nowego placu zabaw przy PM 2 na Osiedlu Stałym" - szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Anna Świerczewska-Grzeczyńska.

Projekt zakłada demontaż istniejących urządzeń i doposażenie w nową infrastrukturę do zabaw dla dzieci tj.: duże urządzenie zabawowe, huśtawkę metalową podwójną z siedziskiem płaskim i siedziskiem pełnym, lokomotywę z wagonem, huśtawkę wagową podwójną, sprężynowca konika, samochodzika lub niewielkie linarium, trampolinę ziemną, ławki, opcjonalnie zadaszenie do obecnej na placu zabaw piaskownicy. Zadanie obejmuje równie zmianę nawierzchni na bezpieczne podłoże elastyczne.

25) "Rozbudowa stref przedszkolaka, dydaktycznej i sportowej przy ZSP 3 w Szczakowej" - szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Bernadeta Twardak.

Wzbogacenie istniejącej infrastruktury edukacyjnej (projekt JBO 2018 - 2019 ) zlokalizowanej przy ZSP 3 w Jaworznie poprzez:

  • wzbogacenie strefy przedszkolaka -  w chwili obecnej znajduje się tam piaskownica i ławeczki. Projekt zakłada budowę altany drewnianej oraz postawienie ławeczek,
  • wzbogacenie strefy dydaktycznej - w chwili obecnej znajdują się tam urządzenia będące pomocą w nauczaniu przedmiotów ścisłych, m.in. kołyska Newtona, głuchy telefon, koło optyczne, kompas. Projekt zakłada uatrakcyjnienie strefy o stację pogodową - umiejscowioną na budynku szkoły, dająca możliwość przesyłania danych na smartfony,
  • strefa sportowa na której aktualnie znajdują się dwa boiska - jedno o nawierzchni asfaltowej, drugie trawiaste. Projekt zakłada wymianę siatki i piłkochwytów przy boisku asfaltowym. Przewidziano budowę rzutni do pchnięcia kulą oraz instalację szatni kontenerowej.

26) "Jaworznicka bieżnia lekkoatletyczna przy SP 3 w Niedzieliskach" - szacunkowe koszty: 380 000,00 zł. Wnioskodawca: Przemysław Wirski.

Wykonanie pierwszej bieżni lekkoatletycznej (czterotorowej) w Jaworznie o wymiarach 4m x 200m o nawierzchni poliuretanowej w miejscu obecnie istniejącej, niszczejącej bieżni o podbudowie maczki przy Szkole Podstawowej Nr 3 zgodnie z istniejącym już projektem. Dodatkowo wykonanie skoczni do skoku w dal (bezpieczne obrzeża, próg do odbicia) w istniejącym  miejscu. Na bieżni wymalowanie stref zmian sztafety 4x100m, 4x200m oraz linii końcowych dla biegów na 60m, 100m i 200m.

27) "Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie" - szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Angelika Woźniak.

Zadanie przewiduje przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (biegacz, orbitrek, wioślarz, rower, stepper, surfer) wraz z budową ogrodzenia. Projekt zadania to uzupełnienie projektu z 2019 r. tj.: Mini boiska sportowego - wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową.

28) "Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych kotów w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji, profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych" - szacunkowe koszty: 60 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Wrońska.

Zadanie ma na celu wsparcie działań osób zajmujących się opieką nad kotami wolno żyjącymi, bezdomnymi w zakresie opieki weterynaryjnej, a także wsparcia osób, które są właścicielami kotów adoptowanych. Zadanie przewiduje sfinansowanie usług weterynaryjnych m.in.: zabiegi sterylizacji i kastracji, zabiegi lecznicze (w tym zabiegi chirurgiczne), diagnostyka i leczenie chorób oraz szczepienia profilaktyczne.
W ramach zadania wolontariusze, karmiciele i członkowie organizacji pro-zwierzęcych będą wyłapywać koty wolno bytujące oraz przyjmować koty bezdomne w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji oraz badań i szczepień profilaktycznych, które pozwolą na ograniczenie wzrostu populacji tych zwierząt oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wśród zwierząt. W przypadku zwierząt chorych przewiduje się leczenie, a na okres pozabiegowy lub w trakcie leczenia zwierzęta będą przetrzymywane w domach tymczasowych lub lecznicy weterynaryjnej (w przypadku chorób, które wymagają szczególnego nadzoru ze strony personelu weterynaryjnego). W ramach zadania właściciele kotów będą mogli skorzystać z bezpłatnych usług weterynaryjnych.

W ramach projektu zgłoszone koty, w zależności od stanu zdrowia i wskazań lekarza weterynarii, będą mogły być poddane zabiegom sterylizacji i kastracji, zabiegom leczniczym (w tym leczeniu szpitalnemu, w uzasadnionych przypadkach wymagających stałego nadzoru personelu lecznicy weterynaryjnej), badaniom laboratoryjnym diagnostycznym wymaganym przed zabiegami lub szczepieniami, zabiegiem profilaktycznym przeciw chorobom zakaźnym (wirusowym, bakteryjnym i pasożytniczym).

Opiekunowie i właściciele kotów będą we własnym zakresie transportować koty do wskazanej lecznicy weterynaryjnej w terminach wskazanych przez lekarza weterynarii, wynikających z terminarza zabiegów oraz okresów leczenia i profilaktyki przeciw chorobom zakaźnym.

Więcej na www.jabo.jaworzno.pl