Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Warsztat plenerowy na Pszczelniku za nami

11 września 2020, 09:43

Warsztat plenerowy na Pszczelniku za nami

Warsztat plenerowy na Pszczelniku za nami

Zgodnie z zapowiedzią, w minioną środę, 9 września odbył się kolejny etap dodatkowych konsultacji do projektu mpzp Pszczelnik I prowadzonych pod hasłem Pszczelnik - Decydujmy razem! Celem warsztatu było zebranie opinii mieszkańców na temat oczekiwanych i możliwych zmian stanu zagospodarowania zielonego skweru położonego między ulicami Pszczelnik i Marusarzówny.

Frekwencja mieszkańców przy sprzyjających warunkach pogodowych dopisała. Dyskusję nad tym, kto ma być docelowo użytkownikiem terenu, co może tam robić i jak skwer czy przyszły park powinien być urządzony, przeprowadzono w grupach na trzech stanowiskach. Mieszkańcy aktywnie wypowiadali się o możliwym użytkowaniu terenu. Dla uczestników najpilniejszą kwestią dotyczącą zagospodarowania skweru było jego bieżące utrzymanie w czystości i bezpieczeństwie oraz spowolnienie ruchu samochodowego na sąsiednich odcinkach ulic. Wkrótce na w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie zostanie udostępniony raport z warsztatu.

Spotkanie zakończyło się rozmowami przy symbolicznym poczęstunku. Uczestnicy mogli zabrać do domu przygotowane sadzonki rośliny o nazwie Pszczelnik wąskolistny oraz drobne gadżety z logo konsultacji.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu!

Ostatnim etapem konsultacji dla Pszczelnika będzie ankieta on-line podumowująca wnioski z odbytych spotkań i ankiet w terenie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek