Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych

3 września 2020, 12:59

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych do projektu mpzp Pszczelnik I

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych do projektu mpzp Pszczelnik I

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w kolejnym etapie dodatkowych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I, obejmującego teren między ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków. Już 9 września br. (środa) o godz. 16.30 zapraszamy do spaceru po zielonym terenie pomiędzy ulicami Marusarzówny i Pszczelnik (zbiórka przy placu zabaw).

Warsztat plenerowy poświęcony będzie zbieraniu opinii na temat skweru:

  • jak przestrzeń terenu zielonego powinna być zagospodarowana,
  • kto powinien być użytkownikiem przestrzeni,
  • jakie formy spędzania czasu wolnego są oczekiwane w parku.

Informacje o konsultacjach społecznych w ramach procedury tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I można znaleźć na dole strony www.um.jaworzno.pl. Kolejnym, ostatnim etapem będzie ankieta metodą on-line - wrzesień/październik 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną terminy spotkań mogą ulec zmianie. Podczas spotkań obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie!

Konsultacje realizowane są w ramach projektu "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych", realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.