Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Umowy na odbiór odpadów od firm i instytucji

3 września 2020, 07:43

Umowy na odbiór odpadów od firm i instytucji

Umowy na odbiór odpadów od firm i instytucji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od 1 października br. firmy i instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. Od tego czasu podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze Jaworzna oraz na terenie nieruchomości, która nie jest zamieszkała, a na której powstają odpady komunalne są zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów na odbiorów odpadów.

Na terenie Jaworzna jest 25 firm uprawnionych do odbioru odpadów i wpisanych do rejestru, w tym Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., które z dniem 1 października w imieniu Gminy będą świadczyć i wykonywać to zadanie na terenie miasta. W tym celu działalność spółki została już rozszerzona o usługę wywozu odpadów, a Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał z Wodociągami stosowną umowę na odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania.

W związku z powyższym Wodociągi Jaworzno informują o możliwości składania wniosków i zawierania umów na odbiór odpadów. Podmioty zainteresowane skorzystaniem z powyższej usługi świadczonej przez Wodociągi proszone są o kontakt pod adresem e-mail: odpady@wodociagi.jaworzno.pl lub pod numerem telefonu 538 557 392. Siedziba jednostki odpowiedzialnej za odpady znajduje się w Jaworznie przy ul. Galmany 1 (była baza MPO). Na stronie internetowej przedsiębiorstwa można także zapoznać się z aktualnym cennikiem przyjmowania odpadów.