Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejne laptopy dla jaworznickich uczniów

2 września 2020, 08:29

Kolejne laptopy dla jaworznickich uczniów

Kolejne laptopy dla jaworznickich uczniów

Do miasta trafiło kolejnych 41 laptopów za kwotę 125 tys. zł w ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła Plus". To kolejne komputery, które trafią do jaworznickich szkół. Łącznie z rządowych programów gmina otrzymała 70 laptopów.

Gmina otrzymała grant w wysokości 125 00,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

***

To kolejne tego typu wparcie, które miasto pozyskało dla jaworznickich placówek oświatowych. W poprzedniej edycji - miasto pozyskało blisko 100 tys. złotych na zakup 29 sztuk laptopów. Łącznie Gmina w przeciągu trzech miesięcy pozyskała 225 tysięcy złotych wsparcia dla jaworznickiej edukacji, kupując tym samym 70 laptopów.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1-Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła +, Gmina Miasta Jaworzna otrzymała grant w wysokości 125 000,00 zł na zakup laptopów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę laptopów firmę VIRTUAL TECHNOLOGIES IT sp. z o.o. z Katowic. W dniu 24 sierpnia br została podpisana umowa z firmą a w dniu 26 sierpnia laptopy zostały dostarczone do Wydziału Edukacji.  Kolejnym krokiem jest przyjęcie sprzętu na stan i przekazanie go zgodnie z założeniami programu do szkół.