Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem u dyrektora PUP Jaworzno

1 września 2020, 13:25

Komunikat Urzędu Miejskiego

Komunikat Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Jaworznie otrzymał potwierdzoną informację, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Łukasz Curyło jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2. Wdrożone zostały wszystkie działania wynikające z procedur sanitarnych i uregulowań wewnętrznych jednostki.

Obecnie dyrektor PUP w Jaworznie, decyzją Sanepidu przebywa na kwarantannie. W celu wyeliminowania kolejnych zakażeń wdrożono procedury i wytyczne Sanepidu, w tym izolację domową osób z tzw. bezpośredniego kontaktu służbowego, wykonywanie pracy w formie zdalnej - z poleceniem obserwacji wystąpienia ewentualnych objawów. Do tej pory, jaworznicki PUP pracował w systemie dwuzmianowym i rotacyjnym ograniczając kontakt pomiędzy pracownikami. Te zasady pracy zostaną utrzymane, by zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostki. Pracownicy stosują dodatkowe środki ochrony osobistej.

W związku z wytycznymi i procedurami sanitarnymi, Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, który w ostatnich dniach miał kontakt z Dyrektorem PUP - po konsultacji z Sanepidem - przebywa w izolacji domowej, wykonując pracę zdalnie i oczekując na dalsze wytyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.

Zarówno Powiatowy Urząd Pracy, jak i Urząd Miejski w Jaworznie są w stałym kontakcie z jaworznickim Sanepidem, wypełniając zalecenia tej instytucji.