Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Reorganizacja filii bibliotecznych staje się faktem

27 sierpnia 2020, 12:35

Reorganizacja filii bibliotecznych staje się faktem

Reorganizacja filii bibliotecznych staje się faktem

Jaworzniccy radni przegłosowali projekt dotyczący połączenia filii bibliotecznych - Filii Góra Piasku ze Szczakową oraz Filii Stara Huta z Główną Siedzibą MBP w centrum miasta. Dzisiejsze głosowanie finalizuje proces połączenia dwóch filii bibliotecznych, na który radni wyrazili zgodę uchwałą z dnia 30 stycznia 2020 r. Zamiar połączenia został skonsultowany i zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, który uznał argumenty przedstawione w uzasadnieniu.

Jedną z najważniejszych przesłanek do reorganizacji filii jest racjonalizacja kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Zbiory z przenoszonych filii zostały rozdysponowane do innych placówek i instytucji. Ponadto, w łączonych filiach od dłuższego czasu pojawiały się problemy lokalowe i kadrowe, co skutkowało spadkiem czytelnictwa i zainteresowania zbiorami w tych placówkach. Budynek przy ul. Górnośląskiej 1, w którym dotychczas funkcjonowała filia Góra Piasku, zostaje wyłączony z użytkowania (a zatrudniony tam pracownik jesienią ubiegłego roku przeszedł na emeryturę). Tu należy uzupełnić, iż ów oddział był otwarty dla czytelników tylko dwa dni w tygodniu, a po przeniesieniu do Szczakowej, można będzie korzystać z oferty biblioteki przez 5 dni w tygodniu (w godzinach od 8.00 do 18.00).

Szczakowski księgozbiór jest czterokrotnie większy od tego w filii Góra Piasku i liczy blisko 50 tysięcy woluminów. Biblioteka mieszcząca się w Domu Kultury im. Krudzielskiego jest też dobrze skomunikowana (nieopodal zlokalizowane są przystanki PKM Jaworzno), a obok budynku znajduje się parking. Placówka może też pochwalić się ciekawą i zróżnicowaną działalnością kulturalną dot. promowania czytelnictwa.

Przeniesienie filii ze Starej Huty (dotychczas mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 4) do Biblioteki Głównej podyktowane było stale spadającą liczbą wypożyczeń, która od 2016 roku zmniejszyła się o ok. 25%. Co roku, podobnie jak w przypadku Góry Piasku, zauważalny był kilkuprocentowy stały wzrost kosztów utrzymania placówki. Co istotne, zajmowane przez książnicę pomieszczenia wymagały też kapitalnego remontu. Tym samym przeniesienie filii do budynku głównego biblioteki było również uzasadnione racjonalizacją kosztów działalności instytucji. Utrzymanie placówek na Górze Piasku i w Starej Hucie to koszt ponad 112 tysięcy zł w skali roku. Czytelnicy korzystający dotychczas z oferty filii w Starej Hucie będą mogli wypożyczać książki w bardzo nowoczesnym budynku głównej siedziby MBP, który pozbawiony jest barier architektonicznych oraz posiada wielokrotnie bogatszy księgozbiór, niezwykle bogatą ofertę kulturalną oraz stale rozszerzane zbiory cyfrowe.

Biblioteka Główna czynna jest sześć dni w tygodniu. Zaznaczyć należy, że instytucja nieustannie wprowadza nowe możliwości wypożyczeń/skorzystania z oferty, aby umożliwić dostęp do swoich zbiorów jak największej liczbie mieszkańców

- Oferta naszej biblioteki stale się powiększa, ponieważ chcemy, żeby nasze zbiory były łatwo dostępne dla jak najszerszego grona czytelników. Dlatego proponujemy mieszkańcom m.in. takie rozwiązania jak książka na telefon czy dostęp do zbiorów cyfrowych, które ciągle poszerzamy. Wszyscy mieszkańcy, posiadający ważną kartę czytelniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej, mają też możliwość skorzystania z zasobów elektronicznych książek w serwisach Legimi i Ibuk Libra - wylicza Monika Rejdych, dyrektor jaworznickiej książnicy.

W budynku głównym biblioteki czytelnicy mają też dostęp do urządzeń multimedialnych w tzw. audio-video sferze, a najmłodsi jaworznianie mogą korzystać z wyjątkowej "Biblioteki Malucha", wyposażonej w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne (jak np. "magiczny dywan").

Po połączeniu przedmiotowych filii na terenie Gminy Miasta Jaworzna będzie funkcjonować sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej składająca się z 14 niżej wymienionych placówek filialnych oraz Biblioteki Głównej:

 1. Filia Bory - ul. Niemcewicza 7a w Jaworznie;
 2. Filia Byczyna - ul. Na Stoku 12 w Jaworznie;
 3. Filia Ciężkowice - ul. Wyzwolenia 4 w Jaworznie;
 4. Filia Dąbrowa Narodowa - ul. Strażacka 11 w Jaworznie;
 5. Filia Długoszyn - ul. Dąbrowskiego 17 w Jaworznie;
 6. Filia Gigant - ul. Granitowa 5 w Jaworznie;
 7. Filia Jeleń - ul. Wiosny Ludów 1 w Jaworznie;
 8. Filia Jeziorki - ul. Kasztanowa 33 w Jaworznie;
 9. Filia Osiedle Stałe - ul. Łukasiewicza 1 w Jaworznie;
 10. Filia Podłęże 1 - ul. Ławczana 12 w Jaworznie;
 11. Filia Podłęże 2 - ul. Brodzińskiego 27 w Jaworznie;
 12. Filia Podwale - ul. 11 Listopada 1 w Jaworznie;
 13. Filia Szczakowa - ul. Jagiellońska 3 w Jaworznie;
 14. Filia Szpital - ul. Chełmońskiego 28 w Jaworznie.