Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Umowa na przebudowę ul. Grunwaldzkiej podpisana

27 sierpnia 2020, 08:52

Umowa na przebudowę ul. Grunwaldzkiej podpisana - fot. UM Jaworzno

Umowa na przebudowę ul. Grunwaldzkiej podpisana - fot. UM Jaworzno

Początkiem sierpnia br. została podpisana umowa na przebudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do nowo budowanego ronda przy ul. 11 Listopada oraz przebudowę ul. Piekarskiej - od ronda do ul. Wiejskiej. Inwestycja warta blisko 5 mln zł ma zakończyć się 31 sierpnia 2021 r.

- Zakres zadania obejmuje przebudowę geometrii ulicy w celu przepisowego dostosowania jej dla ruchu pieszo - rowerowego - wyjaśnia Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich. - Główne elementy robót to m.in. przebudowa infrastruktury podziemnej, przebudowa jezdni, chodników oraz zjazdów i zatok autobusowych. Ważnym elementem inwestycji będzie dostosowanie organizacji ruchu na tym fragmencie ulicy dla coraz bardziej popularniejszego w naszym mieście ruchu rowerowego.

Dzięki tej inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo pieszych - na całej ul. Grunwaldzkiej. Powstaną chodniki o nowej nawierzchni oraz doświetlone i wyniesione przejścia dla pieszych. Zmodernizowane zostaną zatoki autobusowe - po przebudowie będą wygodniejsze do obsługi przez autobusy komunikacji miejskiej, zapewniając pasażerom komfort wsiadania i wysiadania z nowych peronów autobusowych.

Zadanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Aktualnie Wykonawca rozpocznie wykonanie dokumentacji projektowej, która po zaakceptowaniu przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych zostanie wprowadzona w fazę realizacji.

Wartość robót projektowych i budowlanych zgodnie z podpisaną umową to kwota w wysokości 4 988 920,20 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Zadanie jest współfinansowane przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2021 r.