Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy skwer im. kpt. Stanisława Nowakowskiego

27 sierpnia 2020, 13:25

Skwer kpt. Stanisława Nowakowskiego

Skwer kpt. Stanisława Nowakowskiego

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej (27 sierpnia 2020r.), z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła Silberta, radni jednogłośnie zadecydowali o nadaniu nazwy skwerowi znajdującemu się przy Hali Widowiskowo - Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w centrum miasta. Miejsce będzie nosiło nazwę Zasłużonego dla Jaworzna - kpt. Stanisława Nowakowskiego.

Nadanie nazwy: "Skwer kpt. Stanisława Nowakowskiego", nowemu obiektowi zlokalizowanemu przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, pozwoli na upamiętnienie zasłużonego mieszkańca Jaworzna. Z wnioskiem takim wystąpił Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie, a inicjatywę poparło również Stowarzyszenie Katolickie "Przyjaźń Jaworznicka".

- Od 2002 roku, po okresie dużego zaniedbania historycznego, przywróciliśmy pamięć o bohaterach - żołnierzach i osobach zaangażowanych w działania konspiracyjne podczas II wojny światowej oraz walkę z komunizmem. Niestety czas jest nieubłagany i ci zasłużeni ludzie odchodzą. Dlatego mam ideę, aby na skwerze poświęconym kapitanowi Stanisławowi Nowakowskiemu umieścić tabliczki, które upamiętniałyby z imienia i nazwiska ludzi - kombatantów, których my też mieliśmy szczęście i zaszczyt poznać, a którzy już odeszli z tego świata. Chciałbym, by na zawsze zostali oni w pamięci mieszkańców Jaworzna - mówił podczas dzisiejszej sesji prezydent Paweł Silbert.

Kapitan Stanisław Nowakowski (ur. 1923 r., zm. 2017 r.) był wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Jaworznie. Jest autorem licznych projektów tablic symbolizujących przelaną krew w obronie Ojczyzny. Był również inicjatorem i autorem odnowy pomnika pamięci partyzantów w Jeziorkach, kolejarzy w Szczakowej oraz tablicy upamiętniającej rozstrzelanych żołnierzy AK na cmentarzu Pechnickim. Ukoronowaniem jego działań była budowa Pomnika Niepodległości w Jaworznie, odsłoniętego w Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r.

Z jego inicjatywy i pod jego opracowaniem powstała strona internetowa poświęcona Armii Krajowej w Jaworznie. Był osobą znaną i cenioną przez mieszkańców miasta Jaworzna, w tym także młodzież, z którą spotykał się w szkołach, przekazując swoja wiedzę o historii Polskiego Państwa.

Za swą działalność kpt. Stanisław Nowakowski był wielokrotnie odznaczany i honorowany: w 2000 r. otrzymał stopień oficerski Wojska Polskiego, w 2003 r. został awansowany do stopnia porucznika, a w 2016 r. do stopnia kapitana. Otrzymał też Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Armii Krajowej. 28 maja 2009 roku Rada Miejska w Jaworznie przyznała Stanisławowi Nowakowskiemu dyplom honorowy "Za zasługi dla miasta Jaworzna".

Obrazek