Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Warsztaty World Café do projektu mpzp Pszczelnik I

21 sierpnia 2020, 10:24

Warsztaty World Café do projektu mpzp Pszczelnik I

Warsztaty World Café do projektu mpzp Pszczelnik I

Wchodzimy w następną technikę konsultacji dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Już 26 sierpnia w kawiarni Wrzosowa Cafe przy Al. M.J. Piłsudskiego 19 w Jaworznie o godz. 17:00 odbędą się warsztaty typu World Café. Liczba osób na spotkaniu jest ograniczona. Dzisiaj oraz w poniedziałek można zgłosić chęć udziału pod nr tel. (32) 61 81 621 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Spotkania odbywają się w trybie obostrzeń sanitarnych.

Na spotkaniu warsztatowym chcemy wypracować wspólne rozwiązania dla:

  • komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej,
  • terenów zielonych i rekreacyjnych jako elementu przestrzeni publicznej,
  • nowej zabudowy na wolnych działkach i przebudowy istniejących domów.

Konsultacje społeczne, które planowane są jeszcze w ramach procedury tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I, to:

  • otwarty warsztat plenerowy - 9 września w parku przy ul. Marusarzówny,
  • ankieta metodą on-line - wrzesień/październik 2020.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną terminy spotkań mogą ulec zmianie. Podczas spotkań obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych.

Informacje o konsultacjach dla Pszczelnika można znaleźć TUTAJ.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.