Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pierwszy etap konsultacji Pszczelnik za nami

5 sierpnia 2020, 12:35

Pierwszy etap konsultacji Pszczelnik za nami

Pierwszy etap konsultacji Pszczelnik za nami

Pszczelnik został wybrany do prowadzonych po raz pierwszy w gminie dodatkowych, pogłębionych konsultacji społecznych, ponieważ od lat nie udało się tutaj uchwalić nowego planu miejscowego. Jest to część miasta położona o krok od centrum z dużą szansą na dalszy rozwój, a mieszkańcy chcą, aby ich przestrzenie wspólne poprawiły się. Spotkanie, które odbyło się w poniedziałek, 3 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 15 rozpoczęło cały proces konsultacji i miało rolę informacyjną i edukacyjną.

- Ważne jest zrozumienie, że celem całego przedsięwzięcia, realizowanego w projekcie unijnym, jest wypracowanie wniosków mieszkańców do projektu planu miejscowego. Efektem dodatkowym będzie podniesienie umiejętności dialogu społecznego i aktywizacja mieszkańców we wspólnym rozwiązywaniu bieżących problemów osiedla - mówi Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

Aby rozróżnić wnioski do planu od innych potrzeb, prowadzący spotkanie zapoznali uczestników spotkania z materią planowania przestrzennego.

- Nie było to łatwe zadanie, w szczególności, gdy wymogi sanitarne utrudniły słyszalność na sali i zrozumienie wypowiedzi. Dopiero na końcu spotkania udało się na przykładach problemów Pszczelnika wskazać, co może być wnioskiem do planu miejscowego, a co musi być skierowane do innych wydziałów urzędu i jednostek gminy - wyjaśnia Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. - Przykładowo wybudowanie i utrzymanie drogi (składającej się z jezdni, chodników, czasami pobocza i innych elementów) oraz organizacja rodzaju i natężenia ruchu należą do zadań Wydziału Inwestycji i Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Natomiast zadaniem planu miejscowego jest tylko zarezerwowanie pasa terenu, w którym ta droga jest urządzona lub dopiero będzie wybudowana. Plan ma przede wszystkim zdecydować o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości pod różne funkcje.

Kolejne spotkania w ramach konsultacji odbędą się jeszcze w sierpniu i we wrześniu br. Już w przyszłym tygodniu ankieterzy odwiedzą podwórka i zadadzą pytania dotyczące zagadnień ustalanych w planie. Następnie z grupą chętnych przedstawicieli odbędzie się spotkanie typu "world cafe". We wrześniu planowane jest spotkanie w terenie, które będzie miało na celu wspólne wymyślenie sposobu na urządzenie zielonego skweru przy ul. Marusarzówny. Na końcu ankieta internetowa podsumuje zebrane zagadnienia. Wnioski z konsultacji poznamy w październiku br.

Wnioski do projektu planu "Pszczelnik I", zawierające dane wnioskodawcy i nieruchomości, można składać do końca września br. pisemnie do urzędu lub na skrzynkę konsultacje.spoleczne@um.jaworzno.pl  Przypomną o tym ogłoszenia.

Informacje o konsultacjach dla Pszczelnika można znaleźć na dole strony www.um.jaworzno.pl.

- Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za ich udział, mimo niesprzyjających warunków - dodaje Małgorzata Nowacka-Wysogląd. - Liczymy na zaangażowanie w dalszych etapach. Wspólnie będziemy chcieli wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Pszczelnika.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek