Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan Urządzenia Lasu

23 lipca 2020, 10:17

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu

Od początku roku, na działkach leśnych, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chrzanów realizuje zadania związane z nowym Planem Urządzania Lasu na lata 2020 -2029. Czynności gospodarcze na terenach leśnych będą prowadzone również w Jaworznie, stąd może wystąpić utrudniony dostęp do terenów leśnych objętych powyższymi pracami.

Nabór drzewostanów do wycięcia w danym roku oprócz zapisów w Planie Zagospodarowania Lasem determinowany jest ładem czasowym i przestrzennym co uzależnione jest od wielkości powierzchni do wycięcia na określonym obszarze i czasu przeznaczonego na wprowadzenie nowego pokolenia lasu na tych powierzchniach.

Na terenie Jaworzna do wycinku częściowej i zupełnej przeznaczone zostaną drzewostany, gdzie gatunkami panującymi jest sosna, brzoza, topola, osika, które osiągnęły dojrzałość do wrębu lub ją przekroczyły, a dalsze pozostawienie ich grozi zamieraniem. Ponadto drzewostan ten jest słabej jakości oraz osłabiony, stąd podatny na warunki atmosferyczne - w szczególności silne wiatry. Na tym miejscu, w ciągu dwóch lat od wycinki zostanie zasadzony nowy las.

Prace Nadleśnictwa rozpoczęły się już na początku bieżącego roku na terenie Parku Lotników i będą kontynuowane w kolejnych lokalizacjach, przedstawionych na mapach poniżej.

- Nadleśnictwo użytkując drzewostany ma na celu zachowanie trwałości i różnorodności lasów, utrzymanie dobrego stanu zdrowotnego wpływa zasadniczo na ich kondycję, wszystkie nasze działania mają na celu zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń - informuje Nadleśnictwo Chrzanów.
 

Obrazek
Obrazek