Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Darmowe porady prawne bez wychodzenia z domu - rezerwacja ONLINE

22 lipca 2020, 10:48

Darmowe porady prawne bez wychodzenia z domu - rezerwacja ONLINE

Darmowe porady prawne bez wychodzenia z domu - rezerwacja ONLINE

W poniedziałek, 20 lipca 2020 r. uruchomiony został moduł umożliwiający mieszkańcom samodzielną rezerwację terminu porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Jaworznie. Rezerwacji można dokonać internetowo lub jak dotychczas pod numerem tel. 510 970 680.

Przypominamy, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, porady udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - telefonicznie lub przez internet - rejestracja online - https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/m.%20Jaworzno . Po umówieniu terminu porady, prawnik oddzwoni do Państwa w ustalonym terminie na wskazany przez Państwa numer telefonu.

Z poradnictwa może skorzystać każda osoba fizyczna, w tym przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który w okresie ostatniego roku nie zatrudniał innych osób. W obecnej sytuacji przepisy zwalniają beneficjenta z obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc prawna obejmuje:

 • wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • uzyskanie wsparcia w sprawach zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • poinformowanie osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzielenie wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu i jego realizacji.
 • poradnictwo obywatelskie dotyczy różnorodnych dziedzin, w tym kwestii zadłużeń, spraw mieszkaniowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Mediacja obejmuje:

 • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyści z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji przez uprawnionego mediatora,
 • pomoc w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Więcej informacji o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu  510 970 680 oraz na stronach:


 

Obrazek