Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego wyłożony!

21 lipca 2020, 08:48

Projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego wyłożony!

Projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego wyłożony!

Od 3 lipca do 7 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a - wejście boczne lewe, w godzinach pracy urzędu mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna. Uwagi będzie można składać do dnia 28 sierpnia br.

Po przywołaniu dzwonkiem podejdzie pracownik, który zapewni wejście i udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Urbanistyki i Architektury pod nr 32 61 81 621 lub 32 61 81 641.

Wyłożone są: tekst studium z zaznaczeniem zmian, prognoza oddziaływania na środowisko, plansza uwarunkowań przestrzennych i plansza kierunków zagospodarowania.

Przy wyłożeniu obowiązują bezwzględnie rygory sanitarne, tzn. maseczki lub przyłbice oraz rękawice.

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w Jaworznie, gdzie można również pobrać formularz zgłoszenia uwag: www.bip.jaworzno.pl