Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu

9 lipca 2020, 10:12

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Wodociągi Jaworzno na czas trwania epidemii do odwołania zawiesiły bezpośrednią obsługę Klienta w swojej siedzibie przy ul. św., Wojciecha 34. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na ilość oraz termin realizowanych spraw bowiem wszelkie sprawy związane m.in. z: warunkami technicznymi, przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożeniem wniosku na wymianę, legalizację wodomierza jak również sprawdzeniem rachunków za wodę i ścieki można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu.

  •  Mailowo, pobierając stosowny wniosek ze strony internetowej i wysyłając go na adres kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl
  •  Telefonicznie, dzwoniąc do spółki*:

Centrala: 32 318 60 00

Sekretariat: 32 318 60 12

Montaż i wymiana wodomierzy: 32 318 60 28

Punkt obsługi umów: 32 318 60 27

Remont i budowa przyłączy wodociągowych: 32 318 60 25

Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych: 32 318 61 40

Jednostka Realizująca Projekt: 32 318 60 74

Warunki techniczne: 32 318 60 44/49

*pełny wykaz dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

  • Rejestrując się w serwisie e-BOK (dostępnym także na stronie spółki), można zrealizować/sprawdzić kwestie związane z rozliczeniem faktur za wodę i ścieki.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za wyrozumiałość, apelujemy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych i zapraszamy do korzystania z zaproponowanych, zdalnych form obsługi Klienta.
 

Obrazek