Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Projekt zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego wyłożony!

3 lipca 2020, 08:02

Projekt zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego wyłożony!

Projekt zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego wyłożony!

Od 3 lipca do 7 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a - wejście boczne lewe, w godzinach pracy urzędu mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna. Uwagi będzie można składać do dnia 28 sierpnia br.

Po przywołaniu dzwonkiem podejdzie pracownik, który zapewni wejście i udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Urbanistyki i Architektury pod nr 32 61 81 621 lub 32 61 81 641.

Wyłożone będą: tekst studium z zaznaczeniem zmian, prognoza oddziaływania na środowisko, plansza uwarunkowań przestrzennych i plansza kierunków zagospodarowania.

Dyskusja publiczna nad projektem zmiany studium odbędzie się dwukrotnie w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33. Zapraszamy w środę, 15 lipca o godz. 16:00 i w czwartek, 16 lipca o godz. 17:00.

Przy wyłożeniu i dyskusji obowiązują bezwzględnie rygory sanitarne, tzn. maseczki lub przyłbice oraz rękawice.

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w Jaworznie, gdzie można również pobrać formularz zgłoszenia uwag: www.bip.jaworzno.pl