Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Laptopy dla jaworznickich szkół

26 czerwca 2020, 07:10

Laptopy dla jaworznickich szkół

Laptopy dla jaworznickich szkół

29 laptopów zakupionych w ramach ministerialnego projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" trafiło do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Teraz sprzęt zostanie przekazany do 21 szkół podstawowych oraz 8 ponadpodstawowych, by służyć uczniom już w nowym roku szkolnym.

- Laptopy zostały zakupione dla uczniów jaworznickich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zakładamy przekazanie zakupionego sprzętu do 21 szkół podstawowych oraz 8 ponadpodstawowych. Z kolei o wypożyczeniu laptopa konkretnemu uczniowi zdecyduje dyrektor szkoły, który posiada wiedzę i rozpoznał potrzeby wsparcia w zakresie zdalnego nauczania swoich uczniów - mówi Irena Wojtanowicz - Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Jaworzno otrzymało jedno z najwyższych dofinansowań - blisko 100 tys. zł - w ramach konkursu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina złożyła również wniosek na zakup kolejnych laptopów.

Obrazek