Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Place zabaw otwarte

26 czerwca 2020, 08:39

Place zabaw otwarte - fot. MZNK Jaworzno

Place zabaw otwarte - fot. MZNK Jaworzno

Od dzisiaj można korzystać z placów zabaw i siłowni zewnętrznych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Przed otwarciem przeprowadzono niezbędne naprawy, wszystkie urządzenia zostały sprawdzone pod względem technicznym oraz poddane dezynfekcji. Dodatkowo w piaskownicach został wymieniony piasek.

W związku z panującym cały czas stanem epidemii zwracamy się z prośbą o korzystanie z placów zabaw z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W trosce o wspólne bezpieczeństwo korzystając z placu zabaw pamiętajmy, że:

  • uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów),
  • opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m,
  • jeśli na placu przebywa zbyt dużo osób rozważmy wybranie innej godziny lub miejsca zabawy,
  • zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka, np. chusteczki lub płyn oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny,
  • należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw,
  • nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem korzystającym z placu osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,
  • nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy,
  • gdy dziecko korzysta z własnych zabawek opiekunowie powinni pilnować, aby nie były udostępniane innym dzieciom.

Szczegółowy wykaz zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dostępny jest na stronie www.gis.gov.pl.

Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy.

Więcej na www.mznk.jaworzno.pl.

Obrazek