Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

II edycja kampanii "Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech"

23 czerwca 2020, 09:27

Kampania Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech

Kampania "Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech"

Dziesięć przedszkoli z terenu Jaworzna zgłosiło się do udziału w drugiej edycji kampanii "Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech". W 2019 roku z pierwszej edycji programu do jaworznickich przedszkoli trafiło 63 oczyszczacze powietrza dla 14 placówek.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór dla placówek przedszkolnych do drugiej edycji kampanii "Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech". Projekt zakłada udział w kampanii około 500 placówek przedszkolnych z terenu województwa śląskiego, które nie brały udziału w I edycji kampanii.

Chęć udziału w drugiej edycji kampanii "Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" zgłosiło dziesięć przedszkoli z terenu Jaworzna. Zainteresowane udziałem w kampanii placówki dokonały zgłoszenia drogą elektroniczną na formularzach zgodnych ze wzorem i zasadami określonymi w regulaminie.

***

Do przedszkoli rozdysponowana zostanie pula maksymalnie 1000 szt. oczyszczaczy powietrza. Zgodnie z regulaminem dla jednego przedszkola przeznaczone są maksymalnie 2 oczyszczacze powietrza, przy czym liczba wnioskowanych urządzeń nie może być większa niż liczba sal dydaktycznych poszczególnych oddziałów w danej placówce. Gminy z terenów, których przedszkola zakwalifikują się do kampanii, otrzymają pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do użytku w tych placówkach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.