Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wypełnij ankietę o rozwoju elektromobilności!

22 czerwca 2020, 08:13

Wypełnij ankietę o rozwoju elektromobilności!

Wypełnij ankietę o rozwoju elektromobilności!

Chcesz wyrazić swoje zdanie na temat elektromobilności w mieście? Wypełnij internetową ankietę dotyczącą "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasto Jaworzno do roku 2035" i miej swój wkład w tworzenie planu rozwoju tego typu rozwiązań w Jaworznie.

Ankieta stanowi pierwszy etap konsultacji dotyczących "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasto Jaworzno do roku 2035". Badanie ankietowe pomoże w opracowaniu dokumentu oraz pozwoli poznać preferencje komunikacyjne mieszkańców Jaworzna. Celem dokumentu jest poprawa jakości życia oraz ochrona zdrowia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu drogowego oraz emisji hałasu. Ponadto Strategia zdefiniuje katalog działań planowanych przez Gminę Miasto Jaworzno do wdrażania elektromobilności, wynikającego ze strategicznych dokumentów krajowych, a także wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Badanie przeprowadzane jest na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jaworznie przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Sp. J. w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Jaworzno do 2035 roku" sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Ankietę można wypełnić tylko przez internet pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebdLvDsooWJozFPzl0KTEHCKNSez5Naqxyzt3RbysdCBe_Lw/viewform.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój elektromobilności w naszym mieście!