Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Tymczasowa organizacja ruchu!

18 czerwca 2020, 09:22

Tymczasowa organizacja ruchu!

Tymczasowa organizacja ruchu!

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od piątku - 19 czerwca 2020 r. z uwagi na prace związane z przebudową ul. 11 Listopada, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na łączniku drogowym Trasy Śródmiejskiej z ul. Grunwaldzką (łącznik wzdłuż Netto). Przez około 2 tygodnie po odcinku będą mogły się poruszać tylko autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

Główny objazd będzie poprowadzony starym szlakiem ul. Grunwaldzkiej, ul.Kolejową i ul. Jana Pawła II. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu będzie wiązać się z uciążliwościami dla mieszkańców osiedli Gigant i Podwale. Prosimy o zwrócenie uwagi na tablice informujące o objazdach.

***

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta oraz usprawnienie płynności ruchu. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka łącznicy Trasy Śródmiejskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada na rondo oraz ul. 11 Listopada.

Projekt, oprócz przebudowy jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zakłada wyposażenie jej w obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i długości 927 m, stworzenie peronów autobusowych z obu stron ul. 11 Listopada. Powstaną też dwa wyniesione i podświetlone przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie tej drogi z ul. Grunwaldzką zostanie przebudowane na rondo holenderskie. Kompleksowo wyremontowanych będzie 685 m ul. 11 Listopada, a nowo budowany łącznik będzie miał 117 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r. Jej koszt to nieco ponad 6,4 mln zł. Na realizację zadania miasto otrzymało niespełna 2,6 mln zł. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.