Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Raport o stanie gminy i wotum zaufania dla prezydenta

18 czerwca 2020, 13:52

Raport o stanie gminy i wotum zaufania dla prezydenta

Raport o stanie gminy i wotum zaufania dla prezydenta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, Pawłowi Silbertowi, prezydentowi Jaworzna udzielone zostało wotum zaufania. Radni przegłosowali również absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Punktem poprzedzającym głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta było rozpatrzenie z udziałem mieszkańców miasta Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok. Realizując obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym - po raz drugi - w ramach niniejszego raportu, zaprezentowana została działalność naszego samorządu w zakresie realizacji zadań własnych. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego (prezydenta) w 2019 roku, w szczególności prezentuje realizację zadań ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady.

- Dokument zgodnie z moim oczekiwaniem miał być na tyle zwięzły, żeby był do przebrnięcia przez czytającego. Ale również taki, żeby porównywany do raportu z poprzedniego roku mógł pokazywać, jak miasto się zmienia. Mam nadzieję, że te oczekiwania w zwięzłej, przystępnej formie ten raport pokazuje. Liczę na to, że uczestnicy debaty będą się odnosić do spraw miejskich, do tych, które pokazują jaki jest stan miasta i jak miasto się zmienia oraz do tego, czego Państwo by oczekiwali, czego nie widzą, a powinno w mieście być - powiedział na wstępie do debaty prezydent Paweł Silbert.

Podczas sesji głos zabrało dziesięcioro mieszkańców, którzy odnieśli się do treści zawartych w raporcie. Dyskusja w większości była merytoryczna i dotykała najważniejszych kwestii w naszym mieście: potencjału rozwojowego, spraw społecznych i rodzinnych, komunikacji i organizacji ruchu oraz transportu kolejowego, osób niepełnosprawnych, seniorów i najmłodszych mieszkańców, sportu, kultury i sztuki czy polityki mieszkaniowej naszego miasta. Mieszkańcy, oprócz wyrażenia swoich opinii, zadali też szereg pytań. Do nich od razu po wystąpieniach jaworznian odniósł się prezydent Paweł Silbert. Głos zabrali również radni.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 14 "za", 7 "przeciw" i 2 "wstrzymujących się" Pawłowi Silbertowi, prezydentowi Jaworzna udzielone zostało wotum zaufania.

Kolejnym punktem było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok. Po nim prezydent Paweł Silbert, poparty głosami radnych (14 "za", 8 "przeciw" i 1 "wstrzymujący się") otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek