Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Byczyna - działki mieszkaniowe na sprzedaż!

17 czerwca 2020, 13:27

Byczyna - działki mieszkaniowe na sprzedaż!

Byczyna - działki mieszkaniowe na sprzedaż!

Przed nami kolejny przetarg na gminne działki mieszkaniowe. Tym razem w dzielnicy Byczyna przy ul. Rumiankowej. Rejon dzielnicy wciąż zatopiony w zieleni i charakteryzujący się rozproszoną zabudową. Licytacja pięciu działek odbędzie się 15 lipca i uwaga - to ostatni przetarg przed dłuższą przerwą wakacyjną.

Gmina Miasta Jaworzna oferuje na sprzedaż pięć działek mieszkaniowych przy ul. Rumiankowej w Byczynie. Dwie większe nieruchomości mają powierzchnię 1.041 m2 i 1.067 m2. Pozostałe trzy dysponują powierzchnią o 1/3 mniejszą - 603 m2, 650 m2 i 770 m2. Wraz z każdą z nieruchomości budowlanych zbywany jest udział w działce, która zapewnia do nich dojazd.

Przetarg odbędzie się 15 lipca 2020 roku o godz. 10.30 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Termin wpłat wadium, które uprawnia do udziału w licytacji upływa 8 lipca br. (liczy się data księgowania środków na rachunku gminy).

Poniżej lista zbywanych w przetargu działek:

  • nr 685/7 o pow. 603 m2 w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części w działce 685/10 - cena wywoławcza 81.639,00 zł netto;
  • nr 685/8 o pow. 1.041 m2 w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części w działce 685/10 - cena wywoławcza 134.200,00 zł netto;
  • nr 685/9 o pow. 1.067 m2 w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części w działce 685/10 - cena wywoławcza 137.310,00 zł netto;
  • nr 685/11 o pow. 770 m2 w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części w działce 685/10 - cena wywoławcza 101.680,00 zł netto
  • nr 685/12 o pow. 650 m2 w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części w działce 685/10 - cena wywoławcza 87.280,00 zł netto.

Pełny opis oferty wraz z ogłoszeniem przetargowym dostępny jest na stronie https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/teren-mieszkaniowy-ul-rumiankowa/

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej UM w Jaworznie - tel. (32) 61 81 713 oraz Wydziału Obrotu Nieruchomościami UM w Jaworznie - tel. (32) 61 81 636, a także drogą mailową: invest@um.jaworzno.pl.