Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

UWAGA! Prace na ul. 11 Listopada

15 czerwca 2020, 07:30

UWAGA! Prace na ul. 11 Listopada

UWAGA! Prace na ul. 11 Listopada

Pomimo trwającej epidemii terminy zakończenia najważniejszych inwestycji trwających w naszym mieście nie są zagrożone. Przebudowa ul. 11 listopada jest już na bardzo zaawansowanym etapie. W związku z tym 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego ul. 11 Listopada. W tym dniu prowadzone będą prace polegające na położeniu na drodze nawierzchni asfaltowej (ścieralnej). Utrudnienia potrwają ok. 5 godzin.

Podstawowym celem realizowanej inwestycji drogowej jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta oraz usprawnienie płynności ruchu. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka łącznicy Trasy Śródmiejskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada na rondo oraz ul. 11 Listopada.

Projekt, oprócz przebudowy jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zakłada wyposażenie jej w obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i długości 927 m, stworzenie peronów autobusowych z obu stron ul. 11 Listopada. Powstaną też dwa wyniesione i podświetlone przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie tej drogi z ul. Grunwaldzką zostanie przebudowane na rondo holenderskie. Kompleksowo wyremontowanych będzie 685 m ul. 11 Listopada, a nowo budowany łącznik będzie miał 117 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r. Jej koszt to nieco ponad 6,4 mln zł. Na realizację zadania miasto otrzymało niespełna 2,6 mln zł. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.