Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

12 czerwca 2020, 07:00

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Jaworzna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Wilkoszyn", zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum", miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa III", miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niedzieliska II", miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skałka - wschód" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - osadnik", w granicach określonych na załącznikach graficznych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 lub pocztą na ww. adres w terminie do 3 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i obręb działki), której dotyczy.

Szczegółowe informacje:

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek