Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Głosowanie korespondencyjne - Wybory Prezydenckie 2020

8 czerwca 2020, 07:20

Głosowanie korespondencyjne - Wybory Prezydenckie 2020

Głosowanie korespondencyjne - Wybory Prezydenckie 2020

W związku z wątpliwościami wyborców w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r., Wydział Spraw Obywatelskich informuje, w oparciu o wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, że :

  • zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. poz. 979), zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca może dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

  1. Ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, o czym mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie  w Urzędzie Miejskim w Jaworznie Budynek A przy ul. Grunwaldzkiej 33.
  2. Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Z art. 3 ust. 3 powołanej ustawy wprost wynika, że zgłoszenie to może zostać dokonane w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, a więc za pośrednictwem platformy ePUAP.
  3. Wskazywany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.

 

  • druk "zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r." można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jaworznie Budynek A ul. Grunwaldzka 33  lub ze strony BIP Jaworzno, wybierając po kolei zakładki – Jak załatwić sprawę w Urzędzie - sprawy meldunkowe - prowadzenie stałego rejestru wyborców.