Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe osiedle TBS na Skałce

5 czerwca 2020, 13:16

Nowe osiedle TBS na Skałce

Nowe osiedle TBS na Skałce

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. planuje budowę nowego osiedla mieszkaniowego na Skałce. W minionym tygodniu wpłynęły oferty pięciu firm projektowych - zgłoszone w postępowaniu przetargowym - zawierające koncepcje urbanistyczno-architektoniczne nowego osiedla. Spółka przewiduje budowę w tym miejscu około 200 mieszkań.

Poniżej prezentujemy koncepcje urbanistyczne oraz architektoniczno - budowlane zabudowy wielorodzinnej "Osiedle JTBS" planowanego do realizacji na działkach nr 65/1 i 65/2 oraz części działek nr 65/3 i 66 wszystkie w obr. 1037 m. Jaworzna, w środkowo - zachodnim rejonie miasta, leżących po południowej stronie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej oraz po stronie zachodniej drogi usytuowanej na działce nr 98 w obr. 1038.

Więcej na www.jtbs.jaw.pl

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek