Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 45

29 maja 2020, 11:32

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 45/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w sprawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • 3 czerwca 2020 r. - VI edycja webinarium z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia m.in. dla dużych firm na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dostosowując się pod potrzeby Przedsiębiorców startujemy o godz. 12:00. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32 / 61 81 909. W czerwcu br. PUP planuje uruchomić webinarium dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Webinarium odbędzie się przed uruchomionym naborem wniosków o pozyskanie środków na powyższe formy wsparcia.
 • Nowy park już cieszy mieszkańców. Kolejne prace rozpoczęte na długo przed epidemią są kontynuowane. Coraz lepiej prezentuje się pokopalniany teren w rejonie Piłsudski, gdzie obok zrekultywowanej hałdy obecnie powstaje park miejski w "Starej Hucie", w stylu angielskim. Nasze miasto może pochwalić cię dużą powierzchnią terenów zielonych. Mieszkańcy cenią sobie te miejsca, dlatego miasto dba o to, by tworzyć kolejne przestrzenie, gdzie można będzie aktywnie wypocząć na świeżym powietrzu. Powstający park w osiedlu Stara Huta będzie kolejnym takim punktem na mapie naszego miasta. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5906/nowy_park_juz_cieszy_mieszkancow.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 3 czerwca 2020r. - VI edycja webinarium z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia m.in. dla dużych firm na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dostosowując się pod potrzeby Przedsiębiorców startujemy o godz. 12:00. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32 / 61 81 909. W czerwcu br. PUP planuje uruchomić webinarium dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Webinarium odbędzie się przed uruchomionym naborem wniosków o pozyskanie środków na powyższe formy wsparcia.
 • Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • koszenie i grabienie: Centrum - teren przy ul. Matejki 5 - 17, Szczakowa ul. Gagarina,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: w Jeleniu - tereny zieleni urządzonej, pomnik przy ul. Sportowej oraz Park Bory,
 • nasadzenia roślin jednorocznych: Ogródek Jordanowski, Centrum, Os. Stałe - ul. Kalinowa,
 • przycinanie żywopłotu przy budynku ul. Kościuszki 12.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Plewienie ronda przy GEOsferze.
 • Odcinkowa wymiana fragmentów nawierzchni na ul. Krakowskiej.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Czyszczenie wpustów ulicznych na Długoszynie.
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka.
 • Naprawa nawierzchni z kostki na ul. Czarneckiego.
 • Czyszczenie wspustów ulicznych na ul. Obrońców Września 1939.
 • Oczyszczanie schodów przy ul. Urzędniczej (Pańska Góra).
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem na Podwalu, koszenie w Szczakowej.
 • Prace przygotowawcze związane z wykonaniem miejsc postojowych w rejonie Parku Gródek (przygotowanie wjazdu).
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.

***

RAPORT NR 44 z 28 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni - ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach autobusach czy tramwajach. Oprócz tego - otwierane będą kina teatry siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie ostrzegają seniorów przed przestępcami, działającymi metodami: "na wnuczka", "na policjanta", "na wypadek członka rodziny". Jaworznickie małżeństwo padło ofiarą oszustów, którzy podstępem nakłonili poszkodowanych do przekazania 40 tysięcy dolarów i 20 tysięcy złotych. Policjanci ostrzegają seniorów i uczulają ich rodziny by informowali starszych członków rodziny o możliwym zagrożeniu. Więcej na naszej naszej stronie internetowej.
 • Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI". W zakresie powyższego projektu w 2018 roku zakończono już inwestycję w dzielnicy Byczyna. Dla 3500 mieszkańców powstało tam ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nowa sieć wodociągowa. Obecnie w Byczynie prowadzony jest etap podłączeń posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 76.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 14.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z cyklu webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowane do Przedsiębiorców. W webinarium odbyło się z udziałem gości / ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawili ofertę wsparcia m.in. dla dużych firm na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Za tydzień kolejne spotkanie. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub e-mail promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • W czerwcu urząd planuje uruchomić webinarium dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Webinarium     będzie poprzedzone uruchomionym naborem wniosków o pozyskanie środków na powyższe formy     wsparcia
 • Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • koszenie i grabienie: Os. Stałe - teren urządzony pomiędzy ul. Kalinową, a Klonową, Podwale - teren przy ul. 3 Maja/Broniewskiego, Centrum - teren przy ul. Matejki 5 - 17,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Zielona, Park przy Pocztowej, ul. Narutowicza, teren przy Biedronce i PZU, "Zielony Łubowiec”, Os. Stałe: Kalinowa/Klonowa, Plac targowy,
 • nasadzenia roślin jednorocznych w gazonach przy ul. Kolejarzy w Szczakowej,
 • naprawa i malowanie ławek na terenie "Skweru Przedszkolaków" zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja z Broniewskiego.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Plewienie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich, kontynuacja
 • Naprawa chodnika przy ul. Marmurowej (Gigant)
 • Odcinkowa wymiana fragmentów nawierzchni na ul. Krakowskiej (Pietrusowa)
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym

Ponadto:
 

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Czyszczenie wpustów ulicznych na Długoszynie
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka
 • Prace przygotowawcze związane z wykonaniem miejsc postojowych w rejonie Parku Gródek (przygotowanie wjazdu)
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych

RAPORT NR 43 z 27 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni - ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach autobusach czy tramwajach. Oprócz tego - otwierane będą kina teatry siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zarażona koronawirusem SARS-COV-2. Mieszkaniec w wieku 40 lat, przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 13 przypadków zakażenia koronawirusem. Co ważne, już 9 z tych osób wyzdrowiało.
 • 30 lat polskiej samorządności. 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ten rok jest wyjątkowym jubileuszem dla polskiej samorządności - to już 30 lat istnienia samorządów w naszym kraju. Więcej informacji oraz życzenia od prezydenta Pawła Silberta są na naszej stronie internetowej.
 • Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI". W zakresie powyższego projektu w 2018 roku zakończono już inwestycję w dzielnicy Byczyna. Dla 3500 mieszkańców powstało tam ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nowa sieć wodociągowa. Obecnie w Byczynie prowadzony jest etap podłączeń posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 84.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 34.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 10 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dzisiaj - V edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub e-mail promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • W czerwcu urząd planuje uruchomić webinarium dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Webinarium     będzie poprzedzone uruchomionym naborem wniosków o pozyskanie środków na powyższe formy     wsparcia
 • Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • koszenie, grabienie i zbieranie odpadów BIO oraz dosadzenie roślin: ul. Broniewskiego/3 Maja,
 • koszenie: ul. Matejki 5-17, Gagarina 3-6,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Góra Piasku, Park Kolejarzy, Parkowa 2-4, pomniki.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym.
 • Odpompowywanie wody ze studni chłonnych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Usuwanie zapadliska na ul. Kolejarzy w Szczakowej.
 • Poprawa kostki granitowej na Rondzie przy GEOsferze.
 • Prace przygotowawcze związane z wykonaniem miejsc postojowych w rejonie Parku Gródek (przygotowanie wjazdu).
 • Przycinanie odrostów drzew w różnych częściach Miasta.
 • Prace pielęgnacyjne zieleni w Parku Kieszonka.
 • Plewienie na rondach.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych, oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych.

***

RAPORT NR 42 z 26 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 85.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 33.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 27 maja 2020 r. (środa) odbędzie się kolejna edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub e-mail promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • koszenie i grabienie terenu przy ul. Gagarina 15-17 oraz wywóz skoszonej trawy (kontynuacja prac),
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, pomniki Stojałowskiego i Niepodległości, ul. Zielona, Park Pocztowa, ul. Narutowicza, przy PZU, teren urządzony od pomnika do Rogatki, Os. Stałe Park Lotników oraz Aleja 1000-lecia, teren przy Szkole Społecznej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poweekendowy objazd związany z kontrolą czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynku dzielnicowe, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka).
 • Odpompowywanie wody ze studni chłonnych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Zakończenie prac remontowych na ul. Sulińskiego.
 • Bieżące prace utrzymaniowe na ul. Ciężkowickiej.
 • Prace przygotowawcze związane z wykonaniem miejsc postojowych w rejonie Parku Gródek (przygotowanie wjazdu).
 • Przegląd infrastruktury przystankowej, uzupełnianiem m. in. tabliczek.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: