Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

28 maja 2020, 10:05

Nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji fot. Dron View

Nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji fot. Dron View

Wydział Zarządzania Funduszami i Strategii Urzędu Miejskiego w Jaworznie prowadzi uzupełniający nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023r. Działania rewitalizacyjne, których realizacja korzystnie wpłynie na sytuację w mieście, powinny koncentrować się w trzech obszarach miasta: Szczakowa i Pieczyska, Osiedle Tadeusza Kościuszki oraz Rynek i Mały Rynek.

Projekt można zgłosić na specjalnym formularzu. Należy go przesłać pocztą na adres: Wydział Zarządzania Funduszami i Strategii Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno z dopiskiem "Formularz LPR" w terminie do 18 czerwca. Formularz zawierający projekt rewitalizacyjny powinien być kompletny – tj. należy wypełnić wszystkie pola formularza.

Projekt rewitalizacyjny może zgłosić każdy, kto zamierza go zrealizować, włączając się przez to w proces rewitalizacji obszarów Jaworzna.

Informujemy, że podstawową zasada finansowania działań rewitalizacyjnych jest założenie, że każdy projektodawca samodzielnie zapewnia finansowanie projektu, korzystając ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych, w tym ze środków: pomocowych UE, dotacji i grantów fundacji, darowizn itp. Program rewitalizacji nie jest programem gminnym (miejskim) z własnym, wyodrębnionym budżetem, tym samym nie jest samoistnym źródłem pomocy finansowej dla partnerów zewnętrznych tego programu.

Szczegółowy wykaz ulic oraz granice obszarów objętych rewitalizacją dostępne są w dokumencie pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,32351,lokalny-program-rewitalizacji-miasta-jaworzna-do-2023-r.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategi pod numerem telefonu 32 61 81 884, lub mailowo: rewitalizacja@um.jaworzno.pl