Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 43

27 maja 2020, 13:54

fot. Dron View

fot. Dron View

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 43/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni - ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach autobusach czy tramwajach. Oprócz tego - otwierane będą kina teatry siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zarażona koronawirusem SARS-COV-2. Mieszkaniec w wieku 40 lat, przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 13 przypadków zakażenia koronawirusem. Co ważne, już 9 z tych osób wyzdrowiało.
 • 30 lat polskiej samorządności. 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ten rok jest wyjątkowym jubileuszem dla polskiej samorządności - to już 30 lat istnienia samorządów w naszym kraju. Więcej informacji oraz życzenia od prezydenta Pawła Silberta są na naszej stronie internetowej.
 • Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI". W zakresie powyższego projektu w 2018 roku zakończono już inwestycję w dzielnicy Byczyna. Dla 3500 mieszkańców powstało tam ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nowa sieć wodociągowa. Obecnie w Byczynie prowadzony jest etap podłączeń posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 84.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 34.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 10 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dzisiaj - V edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub e-mail promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • W czerwcu urząd planuje uruchomić webinarium dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Webinarium     będzie poprzedzone uruchomionym naborem wniosków o pozyskanie środków na powyższe formy     wsparcia
 • Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • koszenie, grabienie i zbieranie odpadów BIO oraz dosadzenie roślin: ul. Broniewskiego/3 Maja,
 • koszenie: ul. Matejki 5-17, Gagarina 3-6,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Góra Piasku, Park Kolejarzy, Parkowa 2-4, pomniki.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym.
 • Odpompowywanie wody ze studni chłonnych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Usuwanie zapadliska na ul. Kolejarzy w Szczakowej.
 • Poprawa kostki granitowej na Rondzie przy GEOsferze.
 • Prace przygotowawcze związane z wykonaniem miejsc postojowych w rejonie Parku Gródek (przygotowanie wjazdu).
 • Przycinanie odrostów drzew w różnych częściach Miasta.
 • Prace pielęgnacyjne zieleni w Parku Kieszonka.
 • Plewienie na rondach.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych, oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych.

***

RAPORT NR 42 z 26 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 85.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 33.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 27 maja 2020 r. (środa) odbędzie się kolejna edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub e-mail promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • koszenie i grabienie terenu przy ul. Gagarina 15-17 oraz wywóz skoszonej trawy (kontynuacja prac),
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, pomniki Stojałowskiego i Niepodległości, ul. Zielona, Park Pocztowa, ul. Narutowicza, przy PZU, teren urządzony od pomnika do Rogatki, Os. Stałe Park Lotników oraz Aleja 1000-lecia, teren przy Szkole Społecznej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poweekendowy objazd związany z kontrolą czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynku dzielnicowe, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka).
 • Odpompowywanie wody ze studni chłonnych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Zakończenie prac remontowych na ul. Sulińskiego.
 • Bieżące prace utrzymaniowe na ul. Ciężkowickiej.
 • Prace przygotowawcze związane z wykonaniem miejsc postojowych w rejonie Parku Gródek (przygotowanie wjazdu).
 • Przegląd infrastruktury przystankowej, uzupełnianiem m. in. tabliczek.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.

***

RAPORT NR 41 z 25 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 

 • 27 maja 2020 r. (środa) odbędzie się kolejna edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub e-mail promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • Nowe zasady zwolnień z kwarantanny przy przekroczeniu granicy RP. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-zwolnien-z-kwarantanny-przy-przekroczeniu-granicy-rp
 • Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zmiany w przepisach w tym zakresie wprowadzone zostały w ramach działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Uproszczono również procedurę udzielania porad w czasie epidemii. Aby skorzystać z darmowego poradnictwa, wystarczy zadzwonić pod numer tel. 510-970-680 i umówić termin porady telefonicznej z prawnikiem lub doradcą obywatelskim. Więcej na www.um.jaworzno.pl

 • Dzisiaj uruchomione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta oraz konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i maturzystów. W poniedziałek, 25 maja br. w 23 szkołach podstawowych w zajęciach opiekuńczych wzięło udział 60 uczniów klas I-III. W 13 szkołach podstawowych odbyły się nastomiast konsultacje dla uczniów klas 8, w których wzięło udział 13 osób.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informacje dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 18 do 23 maja dokonano:

 • 7 rejestracje urodzeń,
 • 24 rejestracji zgonów,
 • 3 udzielone śluby,
 • 99 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 183 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 18 do 22 maja dokonano m.in.:

 • Biuro Meldunkowe: telefony - 56, meldunki - 71, usuwanie niezgodności w bazie PESEL - 161, wydanie zaświadczeń - 17, wnioski MZNK - 8, wnioski PFRON - 5.
 • Dowody osobiste: telelefony - 76, odpowiedzi emaile - 6, wnioski elektroniczne e-Puap - 28, wnioski złożone osobiście - 80, wydane dowody osobiste - 68, zgłoszenie utraty dowodu osobistego - 2.
 • Ewidencja Ludności: telelefony - 58, poświadczenie życia - 4, decyzje o wymeldowaniu - 1, projekt decyzji - 1, wezwanie stron w sprawie wymeldowania - 10, wszczęcie postępowania - 5, udostępnianie danych - 60, decyzja o odmowie udzielenia informacji - 2, odwołania od decyzji o odmowie udzielenia informacji - 1, sporządzenie wykazu ilości wydanych i uchylonych decyzji - 1, przesłuchanie strony - 1,
 • - obsługa stron (osobiście) - 2, zamykanie spraw w systemie SIDAS - 37.
 • Prawa jazdy: udzielenie informacji telefonicznej - 220, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 48, udzielenie informacji e-mailowej (prawa jazdy) - 31, wydanie decyzji (prawa jazdy) - 29, wszczęcie postępowania administr. - 6, produkcja praw jazdy - 15, wniosek o założenie PKK - 30, pisma ogólne - 15.
 • Rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 128, zbycia/nabycia pojazdów - 62, udzielenie informacji e-mailowej w sprawie rejestracji samochodu - 11, pisma ogólne w sprawie dot. rejestracja pojazdu - 8, przyjęcie stron w spr. rejestracji pojazdu - 204, produkcja dowodów rejestr. - 75,  wydanie dowodów rejestr. - 242.
 • Działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 131, zmiana wpisu w CEIDG - 40, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 8, oględziny punktu handlowego - 1, przyjęcie stron (osobiście) - 73, decyzja o umorzeniu postępowania -1, wystąpienie na GKRPA - 3, udzielenie informacji e-mailowej - 12, wszczęcie postępowania w sprawie uprawnień transport. - 9, kontrola uprawnień transport. - 1, zmiana uprawnień transport. - 4, wydanie uprawnień transport. - 2.
 • Sprawy wojskowe: udzielenie informacji telefonicznej - 23, udzielenie informacji e-mailowej - 9, przyjęcie stron (osobiście) - 1.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 46,
 • placów zabaw - 33,
 • parków miejskich - 23,
 • inne - 3.

Zrealizowano 4 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 86.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 41 autobusów, 11 busów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 27 maja 2020 r. (środa) odbędzie się kolejna edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub e-mail promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • sadzenie roślin jednorocznych: w rejonie Arkad oraz na ul. Zielonej.
 • koszenie i grabienie terenu przy ul. Gagarina 15-17 oraz ul. Broniewskiego/3 Maja.
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, ul. Zielona.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie pasa drogowego i wysypek drogowych.
 • Sprzątanie szlaków rowerowych, w ramach współpracy jednostki z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
 • Prace porządkowe polegające na czyszczeniu wysepek drogowych.
 • Zakończenie prac związanych z wymianą fragmentu nawierzchni ul. Sulińskiego.
 • Kontynuacja sadzenia kwiatów w donicach - na ul. Mickiewicza i na Rynku w Byczynie.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Objazd czystości i prace porządkowe w przestrzeniach publicznych będących w zarządzie MZDiM.
 • Czyszczenie stref przykrawężnikowych przy rondach - w rejonie ulic Sobieskiego, Chełmońskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej.
 • Oczyszczanie ciągów pieszych - przy ul. Armii Krajowej i ul. Chełmońskiego.
 • Wymiana kratki w studni chłonnej przy ul. Skałka.
 • Oczyszczanie przejść, przystanków, koszy, tablic i słupów ogłoszeniowych.

***

RAPORT NR 40 z 22 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 25 maja 2020 r. uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszego miasta oraz konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i maturzystów. Rodzice zadeklarowali udział w zajęciach 124 uczniów natomiast na konsultacje do tej pory zgłosiło się 218 uczniów klas VIII. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5923/ruszaja_zajecia_opiekunczo_wychowawcze_w_szkolach.html
 • Dotychczas w mieście wykonano łącznie 499 testów na obecność koronawirusa. Próbki pobierają również załogi wymazobusów - wcześniej wojewódzkiego, a od 5 maja zorganizowanego przez Urząd Miejski w Jaworznie i Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. Łącznie personel wymazobusów pobrał 163 próbki, z czego pracownicy z Jaworzna pobrali ich 87.
 • 27 maja 2020 r. (środa) odbędzie się kolejna edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub email promocja@jaworzno.praca.gov.pl.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
  • placów publicznych - 10,
  • placów zabaw - 8,
  • parków miejskich - 4.
  • Zrealizowano 2 zgłoszenia mieszkańców.
 • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie kraju Straż Miejska w Jaworznie poinformowała, że tegoroczna edycja akcji "Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower" została wstrzymana do odwołania. O wszelkich zmianach i możliwych terminach oznakowania jednośladów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 108.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 27 maja 2020 r. (środa) odbędzie się kolejna edycja webinarium. Tym razem z udziałem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy przedstawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja poprzez https://tiny.pl/7gsgd. Więcej informacji: tel. 32/61 81 909 lub email promocja@jaworzno.praca.gov.pl.
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 

Dodatkowe działania:

 • Infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937.
 • Zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 3 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • sadzenie roślin jednorocznych: przy budynku Architektury, dawnej "Sasance", ul. Północnej 9b oraz w rejonie Arkad,
 • koszenie i grabienie terenu przy ul. 3-go Maja (kontynuacja prac),
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: teren urządzony przy ul. 3-go Maja, Os. Stałe: Kalinowa/Klonowa, plac targowy, Park Lotników, Al. 1000-lecia, przy Szkole Społecznej, teren przy ul. Gagarina,
 • odnawianie ławek: Park Bory,
 • układanie kostki brukowej przy fontannie w Parku przy ul. Pocztowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Remont schodów przy ul. Nowej.
 • Koszenie na ul. Kalinowej na Osiedlu Stałym i na ul. Górników z Danuty na Łubowcu.
 • Remont fragmentu nawierzchni ul. Sulińskiego.
 • Sadzenie kwiatów w donicach na Rynku, ul. Mickiewicza i łączniku Rynek - Sienkiewicza, Byczyna.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Malowanie oznakowania poziomego, kontynuacja na ul. Katowickiej.
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym na Wilkoszynie.
 • Koszenie zieleńców na Rynku w Jeleniu.
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem na Wodnym Placu Zabaw, wraz z grabieniem i oczyszczaniem terenu.
 • Wymiana kratek w dwóch studniach chłonnych - ul. Skałka (Długoszyn).
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem jezdni i chodników na ul. Chopina.

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: