Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 39

21 maja 2020, 15:14

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 39/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Musisz zarejestrować samochód, wymienić dowód osobisty czy złożyć wniosek o wydanie potrzebnego dokumentu? Urząd Miejski w Jaworznie podczas trwania epidemii obsługuje mieszkańców i wydaje stosowne dokumenty. Wszystko w bezpiecznych dla klientów warunkach i zachowaniem sanitarnych obostrzeń. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 4,
 • placów zabaw - 4,
 • parków miejskich - 4,
 • inne - 1.

Zrealizowano 2 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 109.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 42.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z cyklu webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowane do Przedsiębiorców. W webinarium odbyło się z udziałem gościa / eksperta z Polskiego Funduszu Rozwoju, który przedstawił tematykę "Tarczy finansowej". Za tydzień kolejne spotkanie z udziałem eksperta z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przedstawi wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 19 mln zł.
 • Kwota środków pozyskanych na realizację udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 36 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu. 

Dodatkowe działania:

 • Infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937.
 • Zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: sadzenie roślin przy ul. Zielonej.
 • Odnawianie ławek: Na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zostanie odnowionych 158 zniszczonych ławek zlokalizowanych w parkach i skwerach. Ławki zostaną pomalowane na urządzonych terenach zielonych, m.in. na Plantach, w Parkach - Lotników, Kolejarzy, Góra Piasku, Bory, Długoszyn oraz gminnych skwerach i zieleńcach. Niestety ławki w parkach i skwerach są często dewastowane. Dlatego wykonawca przed przystąpieniem do malowania musi wymienić lub uzupełnić uszkodzone deski czy też oczyścić elementy z łuszczącej się farby. Na świeżo pomalowanych ławkach zawsze zostawiane są kartki z informacją ostrzegającą spacerowiczów, aby tymczasowo z nich nie  korzystali. Prace uzależnione są od warunków atmosferycznych i powinny zakończyć się w połowie czerwca.
 • JBO - przetarg: Do 20 maja można było składać oferty na realizację zadań w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Przetarg został podzielony na 5 części. Złożono oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Teraz są weryfikowane pod kątem zgodności z SIWZ. Więcej informacji na stronie BIP MZNK.
 • Cmentarze komunalne: Przypominamy, że w budynku administracji cmentarzami na Wilkoszynie wydzielono pokój do obsługi, w którym można osobiście załatwić sprawy - np. związane z pogrzebem lub odnową opłaty cmentarnej za grób. Z pracownikami Działu Gospodarki Cmentarzami można kontaktować się również telefonicznie (32) 745 10 57 lub elektronicznie http://mznk.jaworzno.pl/pracownicy/. Biuro jest czynne od poniedziałku do środy w godz. 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 16:00, piątek 7:00 - 14:00.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Remont schodów przy ul. Nowej.
 • Koszenie w pasie drogowym na Wilkoszynie.
 • Remont fragmentu nawierzchni ul. Sulińskiego.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Malowanie oznakowania poziomego, kontynuacja na ul. Katowickiej.
 • Pielęgnacja zieleni i koszenie na Wodnym Placu Zabaw.
 • Pielęgnacja zieleni na Rondzie im. Marii i Lecha Kaczyńskich, kontynuacja.
 • Czyszczenie wpustów ulicznych ul. Obrońców Września 1939 r.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.
 • Przycinanie żywopłotu na ul. Starowiejskiej.
 • Montaż tabliczek z rozkładami na przystankach.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem jezdni i chodników na ul. Chopina.
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym.
 • Oczyszczanie jezdni i stref przykraweżnikowych przy dwóch rondach na ul. Sobieskiego.

Instytucje kultury:

 • Przypominamy, że oprócz wznowionej części działalności instytucji kultury dla mieszkańców, placówki nadal zapraszają do korzystania z oferty jaką przedstawiają online w ramach akcji #Udomowionakultura.
 • Właśnie na tego typu działania Muzeum Miasta Jaworzna i Centrum Kultury "Archetti" pozyskały z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci" ponad 120 tys. złotych. Muzeum Miasta Jaworzna uzyskało wsparcie w kwocie 35 tys. zł, a Centrum Kultury "Archetti" 93 tys. zł.

***

RAPORT NR 38 z 20 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 

 • Już po raz czwarty w tym roku w dniach 19 - 20 maja br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności. We wszystkich akcjach rozdysponowano łącznie ok. 15 ton żywności. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl.
 • Informacja ZUS - Tarcza 3.0 już działa. Ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł - zakłada nowa odsłona tarczy antykryzysowej. Dzięki temu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/5917/zus_tarcza_30_juz_dziala.html
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie poinformowała dzisiaj, że kolejne 2 osoby zarażone koronawirusem wyzdrowiały. Łącznie w naszym mieście wyzdrowiało już 6 osób.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 28,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 97.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 42.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Już po raz czwarty w tym roku w dniach 19 - 20 maja br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności. We wszystkich wydawkach rozdysponowano ok. 15 ton żywności.
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Podczas webinarium zostanie poruszony nowy temat: Tarcza finansowa, o której opowie ekspert z Polskiego Funduszu Rozwoju.
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
  • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 18 mln zł.
 • Na realizację powyższych zadań PUP pozyskał kolejne 6 mln zł z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (łączna suma pozyskanych środków 36 mln zł).
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu.
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 13 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci: ul. Sportowa przy pomniku Strajkujących oraz przy grobie Strajkujących na Cmentarzu Pechnickim,
 • koszenie, grabienie: teren przy ul. Mostowej, teren pomiędzy ul. Kalinową, a Klonową oraz obkoszenie kwietników przy ul. 3-go Maja,
 • przygotowanie kwietników do nasadzeń roślin jednorocznych - przy ul. 3-go Maja, Ogródek Jordanowski, Arkady.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Koszenie w pasie drogowym na ul. Chełmońskiego.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem jezdni i chodników na ul. Chopina.
 • Malowanie oznakowania poziomego.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Przygotowanie do zmiany nasadzeń w donicach na Rynku, ul. Mickiewicza oraz w rejonie parkingu MCIT.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.
 • Czyszczenie wpustów ulicznych: ul. Dwornickiego, Zacisze, Górnicza.
 • Pielęgnacja zieleni i koszenie na Osiedlu Stałym (ul. Kolbego).
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym.

***

RAPORT NR 37 z 19 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Delegacje władz miasta i województwa złożyły kwiaty przed obrazem św. Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej, sprawowanej przez ks. Grzegorza Kaszaka, biskupa Diecezji Sosnowieckiej w kolegiacie świętych Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie w poniedziałek, 18 maja - w setną rocznicę urodzin papieża.
 • Tarcza Finansowa. Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na webinar dla przedsiębiorców, którzy otrzymali już wsparcie z Urzędu Pracy i chcą sięgnąć po nowe środki. W środę, 20 maja o godzinie 14:00 ekspert z Polskiego Funduszu Rozwoju, przybliży nowy temat: "Tarcza Finansowa" dla mikro, małych i średnich firm. Zgłoszenie poprzez: https://tiny.pl/7gsgd oraz mailowo: promocja@jaworzno.praca.gov.pl  lub 32/61 81 909
 • Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do obejrzenia wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II „Urodzony by zmienić świat” oraz towarzyszącej jej prezentacji multimedialnej. Wystawa znajduje się w Galerii ExLibris. Biblioteka zachęca także do udziału w quizie wiedzy o papieżu i konkursie plastycznym pt. „Papież oczami młodych”. Szczegóły na stronie www.biblioteka.jaw.pl.
 • Duża ilość czytelników powróciła po przerwie do jaworznickiej książnicy. Miejska Biblioteka Publiczna podała statystyki odwiedzin z pierwszego dnia po ponownym otwarciu dla mieszkańców. W bibliotece głównej pojawiło się wczoraj 500 osób, a cała sieć biblioteczna zanotowała aż 1200 odwiedzin.
 • Jaworznickie instytucje kultury skutecznie sięgają po środki zewnętrzne. Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna pozyskała 93 tys. zł, a Muzeum Miasta Jaworzna 35 tys. zł. na promowanie działalności kulturalnej w sieci. W ramach projektów za pozyskane środki Archetti zaprezentuje cykl koncertów, a Muzeum udostępni swoje cztery wystawy stałe, obejmujące powierzchnię ponad 500 m kwadratowych online. Więcej o tych inicjatywach napiszemy wkrótce na naszej stronie.
 • Przypominamy, że 18 maja wprowadzony został przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Więcej informacji na naszej stronie: https://bit.ly/2LpRwAl

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:
adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl


Straż Miejska:
telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 8,
 2. placów zabaw - 6,
 3. parków miejskich - 7
 4. zrealizowano 1 zgłoszenie mieszkańca.

Komenda Miejska Policji:
strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 101
 •  Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 38

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny
adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Szpital przygotowuje plan pracy poradni specjalistycznych.
 • Przypominamy, że od 11 maja wznowiona została możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl
 • W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 13 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2

Powiatowy Urząd Pracy:
adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Jutro, 20. maja kolejne spotkanie z cyklu webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. W jutrzejszym webinarium pojawi się nowy temat: Tarcza finansowa, o której opowie ekspert z Polskiego Funduszu Rozwoju. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgdpromocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
  • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to 18 mln zł
  • do tej pory na realizację powyższych zadań PUP pozyskał 30 mln z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 •  Aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców z przejrzystą informacją nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej na bieżąco udostępniamy komunikaty i infografiki na mediach społecznościowych Urzędu:
 • Dodatkowo działa:
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Wodociągi Jaworzno:
adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl
 

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 •  Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: teren gminny przy ul. Krótkiej - koło Pizzerii II,
 • ul. Zielona, Park przy Pocztowej, teren gminny koło Policji, ul. Narutowicza, teren gminny przy PZU i Biedronce, Planty, Ogródek Jordanowski, teren przy Urzędzie Miejskim, teren gminny przy Żabce (ul. Mickiewicza), Park Lotników,
 • koszenie, grabienie: ul. Gagarina 17,
 • przygotowanie kwietników do nasadzeń roślin jednorocznych - gazony wzdłuż ul. Zielonej,
 • ul. Zielona - Pola Nadziei.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:
adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Zakończenie prac związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w ramach programu Czas na Gruntówki na części odcinka ul. Roździeńskiego wzdłuż toru kolejowego
 • Pielęgnacja zieleni na rondach: Rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich i okolice
 • Oczyszczanie ciągów pieszych na ul. 3 Maja na Podwalu
 • Wykonanie taśm wibracyjnych na ul. Sobieskiego (Szczakowa)

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Kontynuacja prac związanych z porządkami na Łubowcu
 • Poweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, MCIT, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka) wraz z kontrolą infrastruktury znajdującej się w ww. miejscach (hamak na WPZ, fontanny, urządzenia w Parku Chrząstówka)
 • Naprawa barierki przy schodach przy ul. 3 Maja
 • Poprawa oznakowania pionowego
 • Kontynuacja prac związanych z odchwaszczaniem opasem wzdłuż Al. Piłsudskiego
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym

***

RAPORT NR 36 z 18 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od dzisiaj, 18 maja wznowiły funkcjonowanie miejskie przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i publiczny żłobek. Wszystkie placówki zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W maju rodzice zadeklarowali chęć powrotu do przedszkola blisko 680 dzieci.
 • Dzisiaj, 18 maja obchodzimy 100. urodziny Św. Jana Pawła II, Papieża Polaka. Jaworznianie pamiętają o Wielkim Rodaku! W 2003 roku Rada Miejska biorąc pod uwagę historyczne zasługi Jana Pawła II i jego związki z naszym miastem podjęła uchwałę o nadaniu mu tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA JAWORZNA.
 • Również dzisiaj, 18 maja wprowadzony został przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Więcej informacji na naszej stronie: https://bit.ly/2LpRwAl
 • Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na IV spotkanie z cyklu webinarium - "Wsparcie dla Przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej". W najbliższym webinarium z uczestnikami połączy się ekspert z Polskiego Funduszu Rozwoju, który przybliży tematykę Tarczy Finansowej PFR skierowanej dla Przedsiębiorców. Termin: 20 maja 2020r., godz. 14:00, Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, e-mail: promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub tel. 32/6181909. Ilość miejsc ograniczona.
 • Przypominamy, że Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pozostają nieczynne w związku ze stanem pandemii. Otwarty pozostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Od maja do września punkt będzie czynny do godz. 20.00 (pon.-pt.). W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta
 

Urząd Miejski w Jaworznie:
adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl


Straż Miejska:
telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 20,
 2. placów zabaw - 19,
 3. parków miejskich - 19
 4. inne- 1.

Komenda Miejska Policji:
strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 96 (bez uwag)
 •  Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 32 (bez uwag)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny
adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Szpital przygotowuje plan pracy poradni specjalistycznych.
 • Przypominamy, iż w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja wznowiona jest możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl
 •  W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Powiatowy Urząd Pracy:
adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 20 maja 2020r. kolejne spotkanie z cyklu webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. W najbliższym webinarium połączy się z nami ekspert z Polskiego Funduszu Rozwoju, który przybliży tematykę Tarczy Finansowej PFR skierowanej dla Przedsiębiorców. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgdpromocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
  • Kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to 17,8 mln zł
 •  Aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców z przejrzystą informacją nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej na bieżąco udostępniamy komunikaty i infografiki na mediach społecznościowych Urzędu:
 • Dodatkowo działa:
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel.: 32 / 61 91 937, szkolenia zawodowe tel.: 32 / 61 81 910.

Wodociągi Jaworzno:
adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl
 

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 •  Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: skwer Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, Planty,  Pomniki Stojałowskiego i Niepodległości, ul. Zielona, Park Pocztowa, Narutowicza, teren gminny przy PZU, Biedronce, pomniki Os. Stałe, tereny gminne przy „Babuni” i Szkole Społecznej (Os. Stałe),
 • koszenie, grabienie: teren urządzony pomiędzy ul. Kalinową, a Klonową, Park Pocztowa,
 • zbieranie oraz wywóz odpadów BIO w Parku ul. Pocztowa.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:
adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego (ul. Chopina, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Jaworznicka, Malczewskiego)
 • Kontynuacja prac związanych z odchwaszczaniem opasek wzdłuż Al. Piłsudskiego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, MCIT, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka) wraz z kontrolą infrastruktury znajdującej się w ww. miejscach (hamak na WPZ, fontanny, urządzenia w Parku Chrząstówka)
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na części odcinka ul. Roździeńskiego wzdłuż torowiska, w ramach programu Czas na Gruntówki
 • Kontynuacja prac związanych z porządkami na Łubowcu (oczyszczanie chodników, stref przykrawężnikowych)
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem jezdni i chodników na ul. Chopina
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studni chłonnych na Cezarówce Dolnej
 • Rozpoczęcie prac związanych z czyszczeniem cieku na ul. Górników z Danuty na Łubowcu
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych


***

RAPORT NR 35 z 15 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od poniedziałku, 18 maja br. wznawiają funkcjonowanie miejskie przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i publiczny żłobek. Wszystkie placówki zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W maju rodzice zadeklarowali chęć powrotu do przedszkola blisko 680 dzieci. Szczegółowe informacje w artykule na stronie http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5907/18_maja_funkcjonowanie_wznawiaja_miejskie_przedszkola_i_zlobek.html
 • W poniedziałek, 18 maja br. wprowadzony zostanie przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Więcej informacji na naszej stronie: https://bit.ly/2LpRwAl
 •  Przypominamy o nakazie zakrywania ust i nosa! Ciągle obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chroni siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych. Strażnicy miejscy patrolują jaworznickie ulice i upominają osoby, które nie noszą maseczek. W uzasadnionych przypadkach mogą też wystawić mandat! Więcej o obowiązku zakrywania twarzy na stronie: https://bit.ly/3bsnNkQ
 •  Przypominamy, że Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pozostają nieczynne w związku ze stanem pandemii. Otwarty pozostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Od maja do września punkt będzie czynny do godz. 20.00 (pon.-pt.). W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.
 •  Trudna sytuacja finansowa spowodowana zmniejszonymi wpływami do budżetu gminy z podatków, wywołana głównie skutkami pandemii COVID-19 spowodowała, że nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, jak również do wymiany urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych w Jaworznie. W bieżącym roku w budżecie zarezerwowanych na ten cel zostało 750 tys. złotych - dotychczas podpisanych zostało 250 umów na dotację do kotłów oraz 4 umowy na dotacje do wymiany urządzeń do CWU. Przyjmowanie nowych wniosków zostało zakończone.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta
 

Urząd Miejski w Jaworznie:
adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl


Straż Miejska:
telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 21,
 2. placów zabaw - 11,
 3. parków miejskich - 13
 4. inne- 5.

Komenda Miejska Policji:
strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 108
 •  Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny
adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przypominamy, iż w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja wznowiona jest możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl
 •  W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Powiatowy Urząd Pracy:
adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl
    • 20 maja 2020r. kolejne spotkanie z cyklu webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego
w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Na kolejne spotkanie zaprosiliśmy eksperta z Polskiego Funduszu Rozwoju, który przybliży tematykę Tarczy Finansowej PFR.
      Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
      

 • kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
 • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 •  udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.

Kwota środków zaangażowanych na powyższe zadania to 16,8 mln zł. Aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców z przejrzystą informacją nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej na bieżąco udostępniamy komunikaty i infografiki na mediach społecznościowych Urzędu: Facebook, Twitter, Instagram , Linkedin oraz na stronie Urzędu https://jaworzno.praca.gov.pl/ .

    Dodatkowo działa:

 • infolinia 32/61 81 920 / 937;
 • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Bieżąca realizacja zadań ustawowych: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia ub doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 

Wodociągi Jaworzno:
adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl
 

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 •  Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl
Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Park Bory, Park Celników w Jeleniu, Skwer na Pszczelniku przy ul. Schattanka, skarpa na Podwalu,
 • zbieranie oraz wywóz odpadów BIO po koszeniu przy ul. Gagarina 17,
 • przycięcie gałęzi utrudniających przejście - na skarpie przy ul. 3go Maja.


Miejski Zarząd Dróg i Mostów:
adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 1. Prace w ramach programu Czas na Gruntówki, polegające na wykonaniu  nawierzchni asfaltowej na części odcinka ul. Roździeńskiego wzdłuż torowiska.
 2. Koszenie zieleni w pasie drogowym w różnych częściach Miasta.
 3. Codzienne utrzymanie przestrzeni miejskich, zarządzanych przez MZDiM  (Rynek i rynki dzielnicowe, MCIT, Velostrada, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw. Utrzymanie czystości i porządku, kontrole infrastruktury znajdującej się w ww. przestrzeniach, prace konserwacyjne, doglądanie zieleni).
 4. MZDiM na bieżąco prowadzi prace konserwacyjne i dogląda zarówno infrastruktury na Wodnym Placu Zabaw (hamak, strumyki) jak również fontann znajdujących się na Rynku Głównym i na Rynku w Byczynie. Działania takie mają zapewnić sprawne funkcjonowanie obiektów i urządzeń w ww. przestrzeniach.  Przypominamy, że fontanny na Rynku zostały zmodernizowane i przebudowane tak, że zrezygnowano z działania dyszy pod jaworem i skoczków, na rzecz innego rozwiązania - fontanny - dawne skoczki - działają obecnie w inny sposób, spieniając wodę pionowo w górę.
 5. Pielęgnacja zieleni w Mieście - podkrzesanie drzew, usuwanie i poprawa palików, plewienie zieleni urządzonej na rondach, ale także m. in. na Placu Jana, na ul. Chełmońskiego przy stacji ładowania autobusów elektrycznych itp. Codzienne prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w Mieście (opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie i zbieranie śmieci na przystankach i w przejściach podziemnych, a także na ulicach w poszczególnych częściach Miasta wraz z oczyszczaniem stref przykrawężnikowych, usuwaniem chwastów z chodników).

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: