Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działki mieszkaniowe w Dąbrowie Narodowej na sprzedaż

21 maja 2020, 10:19

Działki mieszkaniowe w Dąbrowie Narodowej na sprzedaż

Działki mieszkaniowe w Dąbrowie Narodowej na sprzedaż

W środę, 3 czerwca br. odbędzie się licytacja osiemnastu działek mieszkaniowych zlokalizowanych w Dąbrowie Narodowej przy ul. Syrokomlii i Storczyków.

Powierzchnie dostępnych nieruchomości wahają się między 658 m2 a 959 m2 i są optymalne dla budowy domu jednorodzinnego z przydomowym ogrodem. W ofercie znajduje się też jedna działka o zdecydowanie większym areale - 1.630 m2.

Warunkiem uczestnictwa w czerwcowym przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na wybraną działkę w terminie do 27 maja 2020 roku. Do wskazanego dnia wniesiona kwota powinna być już zaksięgowana na rachunku urzędowym, więc samego przelewu należy dokonać nieco wcześniej. Aby móc licytować cenę więcej niż jednej działki, należy wnieść odrębne wadium na każdą z nich.

W przypadku zwycięstwa w przetargu i wylicytowania wybranej działki, kwota wadium wliczana jest w poczet zapłaty części należności za nabytą nieruchomość. Wadia oferentów, którym nie uda się wygrać licytacji, zwracane są na ich konta bankowe w terminie do 3 dni od przetargu.

Szczegóły dotyczące przetargów na działki mieszkaniowe w okolicy ul. Storczyków i Syrokomli, które odbędą się 3 czerwca br., są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Obrotu Nieruchomościami (tel. 32 61 81 636) oraz Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej (tel. 32 61 81 713).