Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Laptopy dla jaworznickich uczniów

15 maja 2020, 13:50

Laptopy dla jaworznickich uczniów

Laptopy dla jaworznickich uczniów

Jaworzno otrzymało jedno z najwyższych dofinansowań - blisko 100 tys. zł - w ramach konkursu grantowego "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Miasta Jaworzna przekazała do Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisaną umowę o powierzeniu grantu, która będzie z kolei podpisywana elektronicznie  przez Operatora.

- Laptopy zostaną zakupione dla uczniów jaworznickich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zakładamy przekazanie zakupionego sprzętu  do 21 szkół podstawowych oraz 8 ponadpodstawowych   z kolei o  wypożyczeniu  laptopa konkretnemu uczniowi zdecyduje dyrektor szkoły, który posiada wiedzę i rozpoznał potrzeby wsparcia w zakresie zdalnego nauczania swoich uczniów. – mówi Irena Wojtanowicz – Stadler naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wniosek, został złożony na zakup 29 szt. laptopów dla uczniów jaworznickich szkół, (po uwzględnieniu parametrów sprzętu oraz sugerowanej maksymalnej ceny dla zakupu laptopa ogłoszonej na stornie Centrum Projektów Polska Cyfrowa). Liczba może ulec zmianie w przypadku uzyskania oferty wyceny sprzętu w niższej niż zakładana we wniosku.

Laptopy dostarczy firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę cenową w ramach ogłoszonego zapytania w formie metryki sprawy, na stronie BIP Jaworzno. (metryczka zostanie ogłoszona do 20 maja 2020 r.) Termin publikacji liczony jest jako 5 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia.  Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od dnia jego wyboru. Sprzęt zostanie przekazany niezwłocznie po odebraniu, sprawdzeniu i oznakowaniu do wskazanych szkół.

Ponadto ruszył nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego "Zdalna Szkoła+" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z kategoriami dofinansowania zamieszczonymi na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa dla Gminy Miasta Jaworzna na realizacje zadania została zaplanowana kwota 125 000,00 zł. Nabór wniosków został otwarty w dniu 15 maja 2020 r. Wniosek w ramach programu grantowego  zostanie przekazany do Centrum Projektów Polska Cyfrowa a otrzymane, zgodnie z założeniami projektu środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla jaworznickich szkół. Komputery docelowo zostaną wypożyczone uczniom najbardziej potrzebujących do realizacji kształcenia zdalnego.