Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

18 maja funkcjonowanie wznawiają miejskie przedszkola i żłobek

15 maja 2020, 10:43

18 maja funkcjonowanie wznawiają miejskie przedszkola i żłobek

18 maja funkcjonowanie wznawiają miejskie przedszkola i żłobek

Od poniedziałku, 18 maja br. wznawiają funkcjonowanie miejskie przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i publiczny żłobek. Wszystkie placówki zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W maju rodzice zadeklarowali chęć powrotu do przedszkola blisko 680 dzieci.

- Powołany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie zespół dyrektorów wypracował propozycje "Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w czasie trwania koronawirusa COVID-19", która została uzupełniona o wskazówki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie. Po uzupełnieniu, procedurę wewnętrzną przekazano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie celem zaopiniowania. Na obecną chwilę każde przedszkole i oddział przedszkolny funkcjonujący w szkole podstawowej posiada w/w procedurę, którą każdy dyrektor dostosował do specyfiki i uwarunkowań swojej placówki – mówi Irena Wojtanowicz – Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Przedszkola, oddziały przedszkolne i publiczny żłobek zostały zaopatrzone w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Ponadto placówki mają również zabezpieczone środki w swoich budżetach na wydatki związane z zakupem środków higienicznych oraz ochrony osobistej. Placówki posiadają wystarczający poziom zabezpieczeń i certyfikowanych środków ochronnych, tym samym nie potrzebują zewnętrznej pomocy w organizowaniu takich produktów od osób prywatnych i różnych organizacji. Takie rzeczy nie będą przyjmowane ze względu na stosowanie tylko i wyłącznie zamówionych przez Gminę i ŚUW atestowanych i sprawdzonych środków ochronnych.

- Dyrektorzy placówek zostali zobowiązani do przesyłania codziennych informacji dotyczących ilości dzieci w placówce, stanu zdrowia dzieci i opiekunów. Na maj rodzice zadeklarowali chęć powrotu do przedszkola blisko 680 dzieci, z prawie 2800 zapisanych dzieci. Na tę chwilę wiemy, że liczba ta się zmniejszyła. Natomiast na czerwiec rodzice zadeklarowali chęć powrotu do przedszkola ok. 1000 dzieci – dodaje naczelnik Wydziału Edukacji.

Z wszelkimi informacjami dot. funkcjonowania przedszkoli w nowych okolicznościach rodzice mogą zapoznać się na stronie internetowej każdego przedszkola i szkoły, w której funkcjonują oddziały przedszkolne oraz żłobka. Procedury zawieszone są również przy wejściach głównych do ww. placówek.