Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy park już cieszy mieszkańców

29 maja 2020, 10:15

Nowy park już cieszy mieszkańców

Nowy park już cieszy mieszkańców

Kolejne prace rozpoczęte na długo przed epidemią są kontynuowane. Coraz lepiej prezentuje się pokopalniany teren w rejonie Piłsudski, gdzie obok zrekultywowanej hałdy obecnie powstaje park miejski w "Starej Hucie", w stylu angielskim.

Nasze miasto może pochwalić cię dużą powierzchnią terenów zielonych. Mieszkańcy cenią sobie te miejsca, dlatego miasto dba o to, by tworzyć kolejne przestrzenie, gdzie można będzie aktywnie wypocząć na świeżym powietrzu. Powstający park w osiedlu Stara Huta będzie kolejnym takim punktem na mapie naszego miasta. Stworzenie tam pięknego parku ma na celu zagospodarowanie zdegradowanego obszaru poprzemysłowego na cele przyrodnicze oraz poprawę jakości środowiska miejskiego. Powstanie tam nowy teren czynny biologicznie, dzięki któremu zostanie usunięte zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Obszar przekształcony w działający miejski będzie pełnił ważną dla ekosystemu miejskiego funkcję biologiczną i wspomagającą proces "napowietrzania miasta", tzw. "green infrastructure". Ponadto zadanie to przyczyni się do powstrzymania fragmentacji przestrzeni miejskiej Jaworzna i będzie miało zdecydowanie pozytywne skutki dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Zakontraktowane prace dotyczą zagospodarowania zielenią ponad 20 hektarów obszarów w rejonie byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie. Na terenie powstają karmniki dla małych zwierząt oraz budki dla ptaków, nietoperzy i owadów. Park będzie pełnił funkcje: dydaktyczną, wychowawczą, edukacyjną, będzie miejscem odpoczynku, relaksu i rekreacji z dużą ilością nasadzeń. Park wyposażony zostanie w stojaki na rowery, ławki i kosze na odpady (w tym na psie odchody). Obszar będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Założeniem dla nowego parku będzie wprowadzenie tam funkcji wypoczynku: aktywnego i biernego.

Planowana całkowita wartość projektu to około 3,8 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 2,1 miliona złotych.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

ObrazekObrazekObrazekObrazek