Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zakończenie naboru wniosków o dotację do wymiany źródeł ciepła

14 maja 2020, 12:08

Nabór wniosków na dotacje do wymiany kotłów zakończony

Nabór wniosków na dotacje do wymiany kotłów zakończony

Trudna sytuacja finansowa spowodowana zmniejszonymi wpływami do budżetu gminy z podatków, wywołana głównie skutkami pandemii COVID-19 spowodowała, że nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, jak również do wymiany urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych w Jaworznie.

W bieżącym roku w budżecie zarezerwowanych na ten cel zostało 750 tys. złotych - dotychczas podpisanych zostało 250 umów na dotację do kotłów oraz 4 umowy na dotacje do wymiany urządzeń do CWU. Aktualnie trwa realizacja przedsięwzięć przez osoby, z którymi Gmina zawarła umowy, część z umów została już rozliczona.

Na liście rezerwowej oczekuje już ponad 60 wniosków. Jeżeli po rozliczeniu udzielonych dotacji pojawią się niewykorzystane środki finansowe zostaną one przeznaczone "na kolejne" wnioski z przedmiotowej listy. Gmina Miasta Jaworzna nie gwarantuje osobom, które dotychczas złożyły wnioski na tzw. listę rezerwową, że zostanie przyznana im dotacja. Wnioskodawcy byli o tym informowani na bieżąco przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Warto pamiętać, że nadal można składać wnioski w ramach programu "Czyste powietrze" , który jest ogólnopolskim programem wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.

Należy wziąć pod uwagę, iż od 15 maja 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej modyfikuje zasady przyznawania dotacji w ramach tego programu.

W związku z tym, wnioski przyjmowane od 15 maja br. składane będą na zmienionych formularzach, a dotacja udzielona zostanie w oparciu o nowe zasady.