Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 32

12 maja 2020, 15:52

fot. Dron View

fot. Dron View

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 32/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 

 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki wszystkim wykonującym ten zawód - zaangażowanym w ochronę ludzkiego zdrowia, w tym trudnym czasie w jakim się znaleźliśmy, składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji w wymagającej, ale jakże potrzebnej pracy na rzecz pacjentów. Dziękujemy za trud i poświęcenie z jakim służycie Państwo społeczności Jaworzna, stojąc na pierwszej linii w walce z zagrożeniem, z jakim przyszło nam się zmierzyć. Życzymy dużo zdrowia, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 • Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że środowe (13 maja 2020 r.) przetargi na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Prostej w Jaworznie, zostają przeniesione do sali obrad Urzędu Miejskiego ze względów bezpieczeństwa w spotkaniu udział wziąć mogą jedynie osoby, które wpłaciły wadium na zakup powyższych działek.
 • Jutro, 13 maja odbędzie się III spotkanie z cyklu webinarium nt. wsparcia dla przedsiębiorców realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie informuje, że w czasie trwania pandemii poród z udziałem osoby towarzyszącej nie jest możliwy. Konsultanci Krajowi w "Aktualizacji zaleceń Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii" na dzień 30 kwietnia 2020 nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących opieki w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym porodów rodzinnych. Ponadto jaworznicki Oddział nie posiada w chwili obecnej pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w węzeł sanitarny, który jest wymagany zgodnie z przytoczonym dokumentem. Jednoosobowa sala porodowa znajdująca się w Trakcie Porodowym została dostosowana do potrzeb aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dla pacjentki podejrzanej lub u której stwierdzono zakażenie COVID19.
 • Od poniedziałku, 11 maja, zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39, od maja do września punkt będzie czynny do godz. 20.00 (pon.-pt.). Punkty mobilne pozostają nadal nieczynne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.
 • Od 11 maja 2020r. (poniedziałek) Jadłodajnia Miejska rozpoczyna sprzedaż posiłków w systemie na wynos w opakowaniach jednorazowych ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności. Jadłodajnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00. Jadłodajnia odpowiada w ten sposób na oczekiwania swoich” stałych” klientów głównie osób starszych i samotnych.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza dzisiaj o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, „Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania.


Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:
adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

WYKAZ PODSTAWOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY JAWORZNO:

Rachunek podatków i opłat lokalnych:

07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

Na rachunek bieżący dochodów Urzędu uiszczać należy wpłaty dokonywane z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej, targowej oraz eksploatacyjnej.
Ponadto przypominamy, iż podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

Na rachunek dochodów Skarbu Państwa dla Urzędu Miejskiego odprowadzać należy wpłaty za dzierżawy, najmem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa, przekształcenie terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek dochodów dochodów niepodatkowych:

60 1030 1159 0000 0000 9206 6061

Opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy, wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy, a także opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wydawania dzienników budowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie karty wędkarskiej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz kar umownych i grzywien pieniężnych.

Rachunek egzekucji administracyjnej:

10 1030 1159 0000 0000 9206 6088

Wpłaty dokonywane z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

Straż Miejska:
telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 5,
 2. placów zabaw - 4,
 3. parków miejskich – 1
 4. zrealizowano 1 zgłoszenie mieszkańca.

Komenda Miejska Policji:
strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 114.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 25.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny
adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja wznowiona będzie możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl
 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Zakupiono 24 fartuchy wielokrotnego użycia

Powiatowy Urząd Pracy:
adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Już jutro III spotkanie z cyklu webinarium nt. wsparcia dla Przedsiębiorców realizowanego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
  • Kwota środków zaangażowanych na powyższe zadania to ponad 12 mln zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:

Wodociągi Jaworzno:
adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl
  

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci:  pomniki: Stojałowskiego i Niepodległości, ul. Zielona, Park przy ul. Pocztowej, ul. Narutowicza, teren gminny przy Biedronce  i PZU, Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy Urzędzie Miejskim, centrum teren gminny przy Pizzerii II, przy sklepie Żabka, koło Policji, teren urządzony od pomnika do Rogatki,
 • koszenie i grabienie:  teren naprzeciwko Cmentarza Radzieckiego, Cmentarz Radziecki, Park
 • ul. Pocztowa, Zielony Łubowiec, teren przy ul. Sucharskiego,
 • odchwaszczanie róż na rabatach pod Arkadami.

PSZOK – zmiana godzin pracy

Od poniedziałku, 11 maja, zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39, m.in. od maja do września punkt będzie czynny do godz. 20.00 (pon.-pt.). Punkty mobilne pozostają nadal nieczynne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.

Godziny pracy Punktu:

od maja do września

 • poniedziałek od 12:00 do 20:00
 • wtorek - piątek od 9:00 do 20:00
 • sobota od 8:00 do 14:00

od października do kwietnia

 • poniedziałek od 10:30 do 18:30
 • wtorek - piątek od 9:00 do 18:30
 • sobota od 8:00 do 14:00

Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne.

PUNKTY MOBILNE nadal pozostają nieczynne!

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:
adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Kontynuacja prac związanych z odchwaszczaniem opasek wzdłuż Al. Piłsudskiego
 • Porządki w różnych częściach Miasta
 • Usuwanie zapadliska na ul. Zwycięstwa w Jeleniu

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Poweekendowy objazd kontrolny czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, Velostrada, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw
 • Pielęgnacja i nawożenie zieleni na Wodnym Placu Zabaw
 • Poprawa oznakowania pionowego po kolizjach
 • Oczyszczanie korytka ściekowego przy zbiorniku w rejonie GEOsfery, kontynuacja prac
 • Koszenie w Parku Kieszonka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w ramach programu Czas na Gruntówki na częsci odcinka ul. Roździeńskiego wzdłuż toru kolejowego
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym

RAPORT NR 31 z 11 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza na III spotkanie z cyklu webinarium – "Wsparcie Urzędu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej". Webinarium prowadzone jest przez ekspertów, którzy odpowiadając na pytania – pomagają uczestnikom zrozumieć zasady ubiegania się o udzielane wsparcie oraz instruktaż wypełniania wniosków. Webinarium odbędzie się 13 maja 2020r. O godzinie 15:00. Rejestracja do dnia 12 maja 2020r. poprzez https://tiny.pl/7gsgd. e - mail: promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie: 32 618 19 09.
 •  Od 11 maja 2020r. (poniedziałek) Jadłodajnia Miejska rozpoczęła sprzedaż posiłków w systemie "na wynos" w opakowaniach jednorazowych ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności. Jadłodajnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00. Jadłodajnia odpowiada w ten sposób na oczekiwania swoich "stałych" klientów głównie osób starszych i samotnych.
 •  W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja wznowiona została możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl,
 • Od poniedziałku, 11 maja, zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39, od maja do września punkt będzie czynny do godz. 20.00 (pon.-pt.). Punkty mobilne pozostają nadal nieczynne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie informuje, że w czasie trwania pandemii poród z udziałem osoby towarzyszącej nie jest możliwy. Konsultanci Krajowi w "Aktualizacji zaleceń Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii" na dzień 30 kwietnia 2020 nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących opieki w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym porodów rodzinnych. Ponadto jaworznicki Oddział nie posiada w chwili obecnej pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w węzeł sanitarny, który jest wymagany zgodnie z przytoczonym dokumentem. Jednoosobowa sala porodowa znajdująca się w Trakcie Porodowym została dostosowana do potrzeb aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dla pacjentki podejrzanej lub u której stwierdzono zakażenie COVID19.
 •     • 10 maja br. Szpital Wielospecjalistyczny poinformował o otrzymaniu pozytywnegio wyniku testu jednej z pacjentek placówki (jest to osoba spoza Jaworzna). Natychmiast zostały wdrożone wszystkie procedury bezpieczeństwa, m.in. odsunięto od pracy 6 osób z personelu medycznego, które miały kontakt z osobą zarażoną. Pacjentka przebywa obecnie w szpitalu z odziałem zakaźnym w Tychach.


Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:
adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informacje dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 4 do 8 maja dokonano:

 • 6 rejestracje urodzeń,
 • 34 rejestracji zgonów,
 • 2 udzielone śluby,
 • 75 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 211 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od od 4 do 8 maja dokonano m.in.:

 •  ewidencja ludności, dowody osobiste : udzielenie informacji telefonicznej - 150, meldunki - 49, wydanie zaświadczeń - 7,e-PUAP potwierdzenie -14, odpowiedzi na e-maile - 3, potwierdzenie wniosku - 1, pisma w sprawie postępowania meld. - 32, pisma w sprawie wyborów - 100, decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców - 9,poświadczenie życia - 2, e-maile o uzup. podania w spr. Wyborów - 6, strony załatwione osobiście w spr. wyborów i postęp. Melld. - 5, strony przyjęte w sprawie udzielenia informacji adresowej – 3, udzielone informacje adresowe - 23, wydane decyzje w sprawie informacji adresowej - 2, przyjęte wnioski o wydanie dowodu osob.- 64,wydane dowody osob.- 61, zgłoszenie utraty dowodu osob. - 4, ePUAP wnioski w spr. dowodu osobistego - 27.
 •  prawa jazdy i rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 624, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 65, udzielenie informacji e-mailowej - 12, wydanie decyzji - 25, wszczęcie postępowania administracyjnego - 1, produkcja praw jazdy - 20, wniosek o założenie PKK - 25, zbycia/nabycia pojazdów - 54,decyzje dot. rejestracji pojazdów - 92, udzielenie informacji e-mailowej w sprawie rejestracji samochodu - 21, pisma ogólne w sprawie dot. rejestracja pojazdu -130, przyjęcie stron w spr. rejestracji pojazdu - 560, decyzje w spr. rejestracji pojazdu -115.
 •  działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 130, zmiana wpisu w CEIDG - 57, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2, wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2, przyjęcie stron w sprawach dot. transportu drogowego - 8, wydanie uprawnień transportowych - 4, pisma ogólne dot. uprawnień transportowych - 5, wystąpienie na GKRPA - 4, udzielenie informacji e-mailowej - 2.
 •  sprawy wojskowe: udzielenie informacji telefonicznej - 42, udzielenie informacji e-mailowej - 8, przyjęcie stron (osobiście) – 2.

Wydział Budżetowo – Finansowy:

Przypominamy, że w nieczynne są kasy znajdujące się na terenie Urzędu Miejskiego.  Płatności można dokonać internetowo oraz bezpłatnie w najbliższych placówkach pocztowych:

 • ul. Pocztowa 9A,
 • ul. Kolejarzy 20,
 • ul. Tysiąclecia 21,
 • ul. Gliniana 12,
 • ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
 • ul. Zwycięstwa 9A,
 • Al. Piłsudskiego 27.

WYKAZ PODSTAWOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY JAWORZNO:

Rachunek podatków i opłat lokalnych:

07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

Na rachunek bieżący dochodów Urzędu uiszczać należy wpłaty dokonywane z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej, targowej oraz eksploatacyjnej.
Ponadto przypominamy, iż podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

Na rachunek dochodów Skarbu Państwa dla Urzędu Miejskiego odprowadzać należy wpłaty za dzierżawy, najmem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa, przekształcenie terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek dochodów dochodów niepodatkowych:

60 1030 1159 0000 0000 9206 6061

Opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy, wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy, a także opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wydawania dzienników budowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie karty wędkarskiej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz kar umownych i grzywien pieniężnych.

Rachunek egzekucji administracyjnej:

10 1030 1159 0000 0000 9206 6088

Wpłaty dokonywane z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

Straż Miejska:
telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 27,
 2. placów zabaw - 23,
 3. parków miejskich – 22.

Komenda Miejska Policji:
strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 113.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 25.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny
adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja wznowiona będzie możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl
 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 17 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2,
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu przekazało pracownikom ZLO kolejną partię maseczek wielokrotnego użycia w liczbie 426 sztuk. Pracownicy ZLO otrzymali również 10 przyłbic. przygotowanych przez pracowników Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach.

Powiatowy Urząd Pracy:
adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Trwają zapisy na III spotkanie z cyklu webinarium nt. wsparcia dla Przedsiębiorców realizowanego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Już za tydzień 13 maja 2020r. godz.15.00. kolejna edycja. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o: dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej; udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Dotychczas zaopiniowano wnioski na kwotę ponad 10 mln zł. Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą;
 • PUP wystąpił o kolejne środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 6 mln zł na realizację wsparcia dla przedsiębiorców. (Dotychczas dodatkowo pozyskane środki to 30 mln zł);
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin; strona internetowa Urzędu Pracy https://jaworzno.praca.gov.pl/ ; infolinia 32/61 81 920 / 937; zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Wodociągi Jaworzno:
adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl
  

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • Opróżnianie koszy i zbieranie śmieci:  teren gminny przy ul. Krótkiej, pomniki: Stojałowskiego i Niepodległości, ul. Zielona, Park przy ul. Pocztowej, ul. Narutowicza, teren gminny przy Biedronce
 • i PZU, Pechnik za przystankiem, Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren gminny przy Urzędzie Miejskim, Os. Stałe: Park + Al. 1000-lecia, Szkoła Społeczna, teren przy ul. Łukasiewicza,
 • Grabienie: teren gminny przy "Złocieniu”,
 •  Koszenie: teren naprzeciwko Cmentarza Radzieckiego, Łubowiec w pobliżu ogródków działkowych i pomnika przy ul. Górników z Danuty, Zielony Łubowiec, teren od przystanku przy ul. Katowickiej, Sucharskiego i koło sklepu Lewiatan,
 • odchwaszczanie irg na skarpie pod Arkadami.

PSZOK – zmiana godzin pracy

Od poniedziałku, 11 maja, zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39, m.in. od maja do września punkt będzie czynny do godz. 20.00 (pon.-pt.). Punkty mobilne pozostają nadal nieczynne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.

Godziny pracy Punktu:

od maja do września

 • poniedziałek od 12:00 do 20:00
 • wtorek - piątek od 9:00 do 20:00
 • sobota od 8:00 do 14:00

od października do kwietnia

 • poniedziałek od 10:30 do 18:30
 • wtorek - piątek od 9:00 do 18:30
 • sobota od 8:00 do 14:00

Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne.

PUNKTY MOBILNE nadal pozostają nieczynne!

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:
adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach - taśmy wibracyjne na ul. Abstorskich i Gwardzistów w Byczynie, uporządkowanie oznakowania pionowego (Jeleń: DWR/Wiosny Ludów).
 • Oczyszczanie opasek przy drodze wzdłuż Al. Piłsudskiego.
 • Oczyszczanie korytka ściekowego przy zbiorniku w rejonie GEOsfery.
 • Usuwanie zapadliska na u. Zawiszy Czarnego.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.
 •  Przedweekendowy objazd kontrolny czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, Velostrada, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw (wraz z przeglądem urządzeń, fontann, strumyków na WPZ).
 • Obrywanie przekwitniętych kwiatostanów (Rynek, ul. Mickiewicza, Plac Jana, Byczyna Rynek.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem dróg i chodników na ul. Chopina i korytka przy DWR.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w ramach programu Czas na Gruntówki na częsci odcinka ul. Roździeńskiego wzdłuż toru kolejowego.
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym.***

RAPORT NR 30 z 8 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza na III spotkanie z cyklu webinarium – „Wsparcie Urzędu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej”. Webinarium prowadzone jest przez ekspertów, którzy odpowiadając na pytania – pomagają uczestnikom zrozumieć zasady ubiegania się o udzielane wsparcie oraz instruktaż wypełniania wniosków. Webinarium odbędzie się 13 maja 2020r. O godzinie 15:00. Rejestracja do dnia 12 maja 2020r. poprzez https://tiny.pl/7gsgd. e – mail: promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie: 32/6181909.
 • Od 11 maja 2020r. (poniedziałek) Jadłodajnia Miejska rozpoczyna sprzedaż posiłków w systemie „ na wynos” w opakowaniach jednorazowych ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności. Jadłodajnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00. Jadłodajnia odpowiada w ten sposób na oczekiwania swoich” stałych” klientów głównie osób starszych i samotnych.
 • Jaworzno zostało laureatem konkursu „Samorząd promujący zdrowie”, będącego częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, realizowanego od 2015 roku przez Quality Institute.
 • W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja wznowiona będzie możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl
 • Do tej pory w Jaworznie, zgodnie z informacją przekazaną przez Powiatową Stację Sanitarną-Epidemiologiczną wykonano 85 testów na obecność koronawirusa. Ponadto w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie wykonano 171 testów na obecność koronawirusa.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 32,
 2. placów zabaw - 21,
 3. parków miejskich - 19,
 4. inne - 3

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 113.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 43.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja wznowiona będzie możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl
 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 18 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Ruszyły kolejne zapisy na III spotkanie z cyklu webinarium nt. wsparcia dla Przedsiębiorców realizowanego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Już za tydzień 13 maja 2020r. godz.15.00. kolejna edycja. Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd, promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
  • Dotychczas zaopiniowano wnioski na kwotę ponad 10 mln zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą;
 • Pozyskano kolejne środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 15 000 000,00 zł na realizację wsparcia dla przedsiębiorców (łączna kwota pozyskanych środków 30 000 000, 00 zł);
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • Koszenie: Ogródek Jordanowski, Arkady, teren gminny przy "Złocieniu”, teren naprzeciwko Cmentarza Radzieckiego, skarpa przy PZU, Łubowiec w pobliżu ogródków działkowych i pomnika przy ul. Górników z Danuty,
 • odchwaszczanie irg na skarpie pod Arkadami.

Prace pozostałe:

 • naprawa uszkodzonych tablic na Plantach,
 • konserwacja drzwi wejściowych do budynku użytkowego przy ul. Górnośląskiej 1,
 • naprawa schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 3.

Mieszkanie za remont – trwa weryfikacja wniosków

W ramach IV edycji programu Mieszkanie za remont do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wpłynęło 200 wniosków o wynajem gminnego mieszkania w zamian za jego remont. Wnioski są teraz weryfikowane pod względem warunków zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Z powodu epidemii w tegorocznej edycji programu mieszkańcy mieli wydłużony czas na składanie wniosków. Termin minął 15 kwietnia. Wiele osób przesłało wnioski pocztą, dlatego ich dokumenty wpłynęły później.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności - stan epidemii w kraju, a co za tym idzie wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów nie wszyscy wnioskodawcy mogli zweryfikować osobiście swoje wnioski pod względem ich poprawności i kompletności. Dlatego też, jeszcze część dokumentów wymaga uzupełnienia. Niektórzy zostali już wezwani do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach i będą mieli możliwość złożenia niezbędnych dokumentów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie. Nie chcemy wydłużać procedury o kolejne dni, dlatego należy zaznaczyć, że wskazany termin jest ostateczny, a wszystkie brakujące dokumenty będą mogły zostać uzupełnione wyłącznie jeden raz. W razie niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie, wniosek pozostanie bez dalszego rozpatrzenia i tym samym nie będzie przedłożony na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, które planowane jest w czerwcu.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Oczyszczanie jezdni i chodników przy ul. Chopina
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w ramach programu Czas na Gruntówki na częsci odcinka ul. Roździeńskiego wzdłuż toru kolejowego
 • Kontynuacja pielęgnacji zieleni przy stacji ładowania autobusów przy przystanku Szpital Pętla

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego na ul. Wojska Polskiego i Obrońców Września 1939
 • Oczyszczanie strefy przykrawężnikowej przy wysepkach na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej i Batorego
 • Naprawa barierek przy schodach na ul. 3 Maja (Podwale)
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym

RAPORT NR 29 z 7 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • PSZOK - zmiana godzin pracy *** Od poniedziałku, 11 maja, zmienią się godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5873/pszok_zmiana_godzin_pracy.html
 • Miejskie przedszkola i żłobki mogą zostać otwarte od 18 maja *** Informujemy, że miejskie przedszkola i żłobek zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. W zapowiadanym etapie przygotowawczym, nad zasadami dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, pracuje specjalny zespół - pod kierunkiem Wydziału Edukacji - z udziałem m.in. dyrektorów miejskich przedszkoli i żłobka. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5869/miejskie_przedszkola_i_zlobki_moga_zostac_otwarte_od_18_maja.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Edukacji:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Szkoła Podstawowa nr 18 otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 56 tys. zł na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Więcej indormacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5876/narodowy_program_rozwoju_czytelnictwa.html

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 28,
 • placów zabaw - 17,
 • parków miejskich - 13.

Zrealizowano 3 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 125.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 55.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, od 11 maja br. (poniedziałek) Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie wznawia możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w przyszpitalnym Dziale Rehabilitacji. Pacjenci są proszeni tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją Działu w celu informacji, bądź umówienia terminu zleconych zabiegów. Telefon kontaktowy (32) 317 45 90, mail: dzrehab@szpital.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 6 maja br. zorganizowano II spotkanie z cyklu webinariów nt. wsparcia dla Przedsiębiorców realizowanego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Webinarium poprowadzili eksperci - praktycy, którzy odpowiadając na pytania - pomagali uczestnikom zrozumieć zasady ubiegania się o udzielane wsparcie oraz instruktaż wypełniania wniosków. Kolejna edycja 13 maja 2020 r. (środa) godz. 15.00. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909.
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie wsparcie otrzymało łącznie 1 711 przedsiębiorców. Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:
  • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: teren gminny przy ul. Krótkiej, Pomniki: Ks. Stojałowskiego i Niepodległości, teren gminny przy Biedronce, ul. Narutowicza, teren gminny przy Policji, Skarpa przy PZU, ul. Zielona, ul. Pocztowa - Park, Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy Urzędzie Miejskim,
  • teren urządzony przy ul. Narutowicza i przy ul. Pocztowej, skwer Arkady, Ogródek Jordanowski,  teren pomiędzy ul. Grunwaldzka 238 a PZU: koszenie i grabienie.
 • Prace pozostałe:
  • prace porządkowe przy budynku ul. Wąska 2,
  • wymiana lub naprawa skrzynek pocztowych w zasobach gminnych.
 • PSZOK - zmiana godzin pracy *** Od poniedziałku, 11 maja, zmienią się godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne. Godziny pracy Punktu, od 11 maja:
  • od maja do września:
   • poniedziałek od 12:00 do 20:00,
   • wtorek - piątek od 9:00 do 20:00,
   • sobota od 8:00 do 14:00,
  • od października do kwietnia:
   • poniedziałek od 10:30 do 18:30,
   • wtorek - piątek od 9:00 do 18:30,
   • sobota od 8:00 do 14:00.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Odpompowywanie wody ze studzienek kanalizacyjnych.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w ramach programu Czas na Gruntówki na częsci odcinka ul. Roździeńskiego wzdłuż toru kolejowego.
 • Pielęgnacja zieleni przy stacji ładowania autobusów przy przystanku Szpital Pętla.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych.
 • Rozpoczęcie prac związanych z odchwaszczaniem opasek zewnętrznych przy Alei Piłsudskiego.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem drogi pieszo - rowerowej między ul. Kolbego a Katowicką.
 • Oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych.
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem w pasie drogowym.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Ogłoszono wyniki działalności samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego. W tegorocznym rankingu, po raz szósty, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zajęła I miejsce w kategorii powiaty grodzkie. Jaworznicka książnica integruje lokalną społeczność, nie boi się wyzwań XXI wieku. Funkcjonuje jako instytucja kultury, która ma za zadanie rozwijanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej. Czytelnikom udostępniane są zbiory tradycyjne, audiobooki, e-booki oraz nowoczesne sprzęty. Biblioteka inwestuje w dzieci i młodzież, wspomaga seniorów oraz prowadzimy szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską.

***

RAPORT NR 28 z 6 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Informujemy, że miejskie przedszkola i żłobek zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. W zapowiadanym etapie przygotowawczym, nad zasadami dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, pracuje specjalny zespół - pod kierunkiem Wydziału Edukacji - z udziałem m.in. dyrektorów miejskich przedszkoli i żłobka. Pełna informacja dostępna jest na naszej stronie internetowej.
 • PKM Jaworzno uruchomiło dziś linię autobusową, dedykowaną wyłącznie pracownikom szpitala. Trasa i rozkład jazdy tej linii nie są powszechnie dostępne, a pasażerowie (jeśli nie są pracownikami szpitala) proszeni są, by nie wsiadać do autobusu oznaczonego nazwą MED
 • Przypominamy, że w związku z epidemią oraz zmienioną specyfiką pracy kasy Urzędu Miejskiego pozostają nieczynne. Najbliższy punkt, w którym można dokonywać wpłat znajduje się na poczcie.
 • W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 7 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni jest dostępna na www.um.jaworzno.pl

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 41,
 2. placów zabaw - 22,
 3. parków miejskich - 17

Zrealizowano 2 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 113.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 36.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • W mieście funkcjonuje zorganizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie i Zespół Lecznictwa Otwartego wymazobus. Pojazd przystosowany do bezpiecznego pobierania wymazów od mieszkańców wesprze działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.
 • W pierwszym dniu pracy wymazobusa pobrano 8 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dzisiaj odbędzie się II edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Rejestracja: https://link.do/nZGzK lub promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej – Na realizację zadania zaangażowano dotychczas kwotę 925 187,00 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na realizację zadania zaangażowano dotychczas kwotę 7 592 500,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Długoszyn, Góra Piasku, Park Kolejarzy, Parkowa 2-4,
 • Os. Stałe: Szkoła Społeczna, teren gminny przy ul. Łukasiewicza, Jeleń: tereny urządzone i Park Celników, Park na Borach, „Zielony Łubowiec”, Manhattan, Niedzieliska – teren urządzony, Pszczelnik Park,
 • teren przy Urzędzie Miejskim: koszenie i grabienie (ciąg dalszy prac),
 • ul. Pocztowa: koszenie i grabienie (ciąg dalszy prac).

Prace pozostałe:

 • Siedem działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta zostało posprzątanych ze śmieci (ul. Zwycięstwa, Szelonka, Kaliska, Długoszyńska, Ins. Kościuszkowskiej, Ogrodnicza, Jagiellońska). Wywieziono z nich aż 13,6 ton odpadów. Wskazane działki zostały oczyszczone ze wszystkich śmieci, a zebrane odpady wywiezione.
 • Ustawiono także tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pielęgnacja zieleni na rondzie holenderskim
 • Odpompowywanie wody ze studzienek kanalizacyjnych
 • Poprawa oznakowania pionowego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w ramach programu Czas na Gruntówki na części odcinka ul. Roździeńskiego – kontynuacja)
 • Pielęgnacja zieleni w donicach na Rynku
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego wzdłuż DK 79 (Od Ronda Drwala do ul Olszewskiego)
 • Prace utrzymaniowe związane z poprawą kostki na nawierzchniach z kostki

***

RAPORT NR 27 z 5 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Dziś rano spod budynku przychodni ZLO Podłęże wyruszył zorganizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie i Zespół Lecznictwa Otwartego wymazobus. Pojazd przystosowany do bezpiecznego pobierania wymazów od mieszkańców wesprze działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie. Do obsługi karetki został odpowiednio przeszkolony personel, w skład którego wchodzą kierowca oraz pielęgniarka z jaworznickiego ZLO. Wymazobus będzie pobierał próbki od osób wskazanych przez Sanepid. Dziś będzie to 10 mieszkańców. W placówce ZLO na Podłężu na ukończeniu jest remont pomieszczenia przeznaczonego dla personelu tej specjalnej karetki.
 • Przypominamy, że w związku z epidemią oraz zmienioną specyfiką pracy kasy Urzędu Miejskiego pozostają nieczynne. Najbliższy punkt, w którym można dokonywać wpłat znajduje się na poczcie.
 • Już jutro 6 maja 2020r. odbędzie się II edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Rejestracja: https://link.do/nZGzK lub promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie planuje otworzyć swoje placówki (Bibliotekę Główną i filie) nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. Do tego czasu finalizowane będą przygotowania mające na celu dostosowanie obiektów do obsługi Czytelników, zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawartymi w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie - zgodnie z wytycznymi - MBP oczekuje na wiążącą opinię ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.  Szczegóły na www.biblioteka.jaw.pl.
 • Również Muzeum Miasta Jaworzna planuje otworzyć swój budynek nie wcześniej niż 18 maja 2020 r., w oparciu o przepisy związane z zapobieganiem epidemii COVID-19. Aktualnie przygotowywany jest program stopniowego przywracania przestrzeni wystawienniczych dla publiczności. Zostanie on uzgodniony z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie, tak aby w sposób najbardziej bezpieczny umożliwić skorzystanie z oferty ekspozycyjnej Muzeum, z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa do czasu ustąpienia epidemii.
 • W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 7 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni jest dostępna na www.um.jaworzno.pl.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 20,
 2. placów zabaw - 20,
 3. parków miejskich - 12,
 4. Punktów handlowych - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 118.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 45.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Wyruszył zorganizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie i Zespół Lecznictwa Otwartego wymazobus. Pojazd przystosowany do bezpiecznego pobierania wymazów od mieszkańców wesprze działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.
 • Otrzymano zamówione wcześniej fartuchy ochronne wielokrotnego użycia  w liczbie  94 sztuk.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Już jutro 6 maja 2020r. odbędzie się II edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Rejestracja: https://link.do/nZGzK lub promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej - Nabór
  • do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 318 628,88 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 7 002 500,00 zł.
 • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe (15 mln zł) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5859/w_czasie_koronowirusa_dbajmy_o_czystosc_rak_ale_i_o_droznosc_kanalizacji.html
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Ogródek Jordanowski, Arkady, Planty, teren w rejonie budynku UM, Pomniki Stojałowskiego i Niepodległości, ul. Zielona, Park Pocztowa, ul. Narutowicza, teren przy Biedronce w Centrum, teren gminny przy ul. Krótkiej oraz przy "Żabce" ul. Mickiewicza, teren urządzony od pomnika do Rogatki, skarpa Podwale, ul.3 go Maja/Broniewskiego, teren gminny przy sklepie „Złocień”, teren gminny na przeciwko Cmentarza Radzieckiego, Cmentarz Radziecki, ul. Kalinowa, Klonowa, Daleka, Łukasiewicza, Park Lotników, Al. 1000-lecia,
 • teren przy Urzędzie Miejskim: koszenie i grabienie,
 • ul. Pocztowa: koszenie i grabienie.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Uruchomienie strumyków na Wodnym Placu Zabaw
 • Poweekendowy objazd czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM
 • Rozpoczęcie prac w ramach programu "Czas na Gruntówki" polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na ul. Roździeńskiego, na części odcinka wzdłuż toru kolejowego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego wzdłuż DK 79 (Od Ronda Drwala do ul Olszewskiego)
 • Usuwanie śmieci na ul. Inwalidów Wojennych (parking w okolicach OSP)
 • Utrzymanie czystości - chodniki w Centrum
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Prace utrzymaniowe związane z poprawą kostki na nawierzchniach z kostki

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: