Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ostrzeżenie konsumenckie - chwilówki

7 maja 2020, 09:36

Ostrzeżenie konsumenckie - chwilówki. Fot. Fotolia

Ostrzeżenie konsumenckie - chwilówki. Fot. Fotolia

Miejski Rzecznik Konsumentów w Jaworznie przypomina - konsumencie, chcesz wziąć chwilówkę? Pamiętaj:

  • Koszt pożyczki to odsetki i pozostałe opłaty (np. za przygotowanie umowy, prowizję, ubezpieczenie).
  • 8 proc.- tyle mogą wynieść obecnie odsetki maksymalne. Limity określa kodeks cywilny. Jest to dwukrotność odsetek ustawowych.
  • Pozaodsetkowe koszty też ograniczone są przepisami ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy Kodeks Cywilny. W ramach tarczy antykryzysowej ich maksymalna wysokość została zmniejszona i uzależniona  została od okresu pożyczki. np. dla produktów krótszych niż 30 dni limit wynosi 5 proc., a dla kredytu konsumenckiego na  okres jednego roku rok - 21 proc.
  •  RRSO - to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli koszt kredytu określony w procentach w stosunku do kwoty, którą pożyczamy. Ułatwia porównanie ofert.
  • Formularz informacyjny - pożyczkodawca przed zawarciem umowy obowiązany jest wydać każdemu pożyczkobiorcy formularz zawierający pełne dane o kosztach zobowiązania, pobieranych opłatach.
  • 14 dni - w tym czasie konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki. Odstąpienie jest równoznaczne ze zwrotem na rzecz pożyczkodawcy kwoty pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi za czas, w którym pieniądze były w posiadaniu konsumenta.
  • W każdym momencie można wcześniej spłacić pożyczkę. Instytucja finansowa musi się  rozliczyć z pobranych opłat i zwrócić koszty kredytu proporcjonalnie do okresu, w którym wcześniej  zostało spłacone zadłużenie.
  • Przed zawarciem umowy należy sprawdzić czy w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego widnieje  firma pożyczkowa lub pośrednik kredytowy z którym chcesz zawrzeć umowę.
  • Szczególną ostrożność należy zachować zawierając krótkoterminowe pożyczki przez internet, z uwagi na stosowane przez pożyczkodawców praktyki polegające na automatycznym refinansowaniu chwilówki w przypadku braku spłaty należności w terminie.

Krystyna Banasik - Miejski Rzecznik Konsumentów