Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miesiąc oddziaływania ATOM-u w obszarze gospodarki

6 maja 2020, 15:04

Miesiąc oddziaływania ATOM-u w obszarze gospodarki

Miesiąc oddziaływania ATOM-u w obszarze gospodarki

Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców został uruchomiony miesiąc temu. W tym czasie realne wsparcie otrzymały zarówno instytucje, służby i organizacje społeczne, jak i osoby indywidualne i przedsiębiorstwa.

Przypomnijmy, że ATOM zakłada działania w sześciu sferach aktywności gminy - lokalnej służbie zdrowia, bezpieczeństwie sanitarnym, edukacji, organizacjach non-profit, kulturze oraz biznesie. W ramach pakietu wdrażane są nadzwyczajne procedury i inicjatywy, które pomagają mieszkańcom Jaworzna poradzić sobie ze skutkami epidemii, zapewniają niezakłóconą realizację usług publicznych oraz umożliwią powrót do normalności po ustaniu epidemii.

Podsumowanie działania ATOMu w obszarze Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu - 68 firm złożyło wnioski o udzielenie wsparcia w ramach Jaworznickiego ATOM-u:

Wnioski dotyczące podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu) złożyły do Wydziału Budżetowo-Finansowego 23 firmy. Przedsiębiorcy wnioskują głównie o zwolnienia z podatków, umorzenia poszczególnych rat, częściowe umorzenie podatku, terminowe odroczenia podatku, obniżenie rat podatków oraz rozłożenia na raty.

Dotychczas tylko jeden podatnik dostarczył komplet dokumentów finansowych potwierdzających brak obrotów oraz brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej - dla niego rekomendowane zostało umorzenie podatku. Trzy wnioski zostały wycofane przez przedsiębiorców na etapie rozpatrywania. 

Należy zaznaczyć, każdy z wniosków jest weryfikowany indywidualnie, po stronie przedsiębiorcy leży obowiązek udowodnienia, iż epidemia rzeczywiście znacząco obniżyła przychody firmy i zagroziła utratą jej płynności finansowej, a pomoc udzielana jest proporcjonalnie do tego, jak negatywnie wpłynął stan epidemii i związane z nim obostrzenia na kondycję ekonomiczną danego przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności analizowane są możliwości odroczenia opłat lub rozłożenia na raty, tak by pomóc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej, jednocześnie nie powodując groźnego dla budżetu miasta zachwiania stabilności miejskich finansów.

Firmy prowadzące działalność w wynajmowanych lokalach gminnych lub miejskich spółkach również mogą liczyć na wsparcie:

  • Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - o obniżenie czynszu wnioskowało 17 przedsiębiorstw wynajmujących lokale użytkowe - wszystkie otrzymały już stosowne obniżki czynszu za kwiecień i maj br.; 14 wynajmujących skorzystało z ulgi 50%, 3 przedsiębiorców uzyskało ulgę w wysokości 30%.
  • Wodociągi Jaworzno - 5 przedsiębiorców działających w lokalach Wodociągów Jaworzno Sp z o.o. złożyło wnioski o ulgę w czynszu, zarząd spółki rozpatrzył pozytywnie złożone wnioski - przedsiębiorcy uzyskali  50% zwolnienia z opłat czynszowych.
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - 6 przedsiębiorców (na 10 wynajmujących lokale) złożyło stosowne wnioski . 5 z nich zostało rozpatrzonych (w tym 4 pozytywnie - przedsiębiorcy uzyskali dwa zwolnienia z czynszu w wysokości 50% oraz dwa zwolnienia po 30%). Jeden wniosek jest w fazie rozpatrywania.
  • O zmianę terminu płatności czynszu zawnioskowało 12 najemców lokali użytkowych w zarządzie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 12 wniosków rozpatrzonych pozytywnie - podpisano aneksy do umów. Kolejnych 6 najemców telefonowało w sprawie zmiany terminu.
  • Do Wydziału Obrotu Nieruchomościami wpłynęło 5 wniosków o umorzenie, obniżenie czynszu lub zmianę postanowień umowy dzierżawy. Jeden z nich został rozpatrzony pozytywnie. Cztery wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ w żadnym z przypadków działalność nie została zamknięta lub ograniczona (stacja paliw, sprzedaż wyrobów piekarniczo-cukierniczych na wynos, hala targowa, billboardy reklamowe).

PUP Jaworzno skutecznie realizuje rządową Tarczę Antykryzysową

Nieustanne oblężenie przeżywa Powiatowy Urząd Pracy, który odpowiada lokalnie za realizację działań w ramach rządowego programu Tarczy Antykryzysowej. PUP pozyskał 30 mln zł dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zapewnienie płynności udzielanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Złożono do tej pory ponad 2770 wniosków (na łączną kwotę blisko 16,4 mln zł) o różne formy wsparcia. PUP rozpatrzył już blisko 1500 z nich, a kwota zaangażowanych dotychczas środków na różne formy pomocy przekracza 8,5 mln zł.

Tym samym na realizację dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej zaangażowano dotychczas kwotę 925 187,00 zł. Udzielono pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na realizację zadania zaangażowano dotychczas kwotę 7 592 500,00 zł.

Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek