Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja ZUS: Wniosek o emeryturę czy rentę możesz złożyć później

6 maja 2020, 12:56

Wniosek o emeryturę czy rentę możesz złożyć później

Wniosek o emeryturę czy rentę możesz złożyć później

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę lub rentę, jednak z różnych przyczyn nie będziesz mógł lub nie chcesz tego zrobić w okresie trwania epidemii? Możesz zrobić to później, a okres ten będzie zaliczony.  Wystarczy, że wniosek w tej sprawie zgłosisz najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii.

18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Emerytury, renty a także inne świadczenia o podobnym charakterze długoterminowym są przyznawane, bądź podejmowana jest ich wyplata lub ponownie ustalana ich wysokość, wyłącznie  na wniosek klienta.

Jeżeli taki wniosek zostanie złożony najpóźniej do 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia związanego z COVID-19, ZUS może ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane do tego warunki. Jednak nie może to nastąpić wcześniej niż od 1 marca 2020 r.  W tym celu do wniosku koniecznie należy dołączyć stosowne oświadczenie, w którym klient wyraża wolę, aby świadczenie zostało przyznane lub przeliczone bądź też została podjęta jego wypłata od tej konkretnej daty - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Są wyjątki, regulacja ta nie dotyczy świadczeń, które:

  •  przyznaje Prezes Zakładu w drodze wyjątku (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS),
  • dla kombatantów oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
  • rodzicielskich świadczeń uzupełniających, czyli "mama 4 plus" (ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym).

Świadczenie przedemerytalne

Przepisy te wydłużyły również termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Jeżeli klient ubiega się o świadczenie przedemerytalne, to zgodnie z przepisami wniosek w tej sprawie musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m.in. to, że przez 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych.

- Jednak w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek może złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan zagrożenia w związku z koronawirusem - tłumaczy rzeczniczka.

Co z  rozliczeniem z przychodu?

Osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego może powiadomić ZUS o  wysokości przychodów, za okres od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, także w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan epidemii w związku z COVID-19.