Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 26

4 maja 2020, 14:00

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 26/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 7 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni jest dostępna na www.um.jaworzno.pl.
 • Niecodzienne obchody Święta Konstytucji. 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyła się w niecodziennych okolicznościach związanych z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii. By uczcić pamięć tego wydarzenia przedstawiciele władz miasta symbolicznie złożyli kwiaty pod pomnikiem. W dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, odprawiona została Msza Święta w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Jaworzna. Ze strony samorządu we Mszy Świętej wzięła udział tylko delegacja władz miasta, bez pocztów sztandarowych oraz orkiestry.
 • Międzynarodowy Dzień Strażaka *** 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z okazji święta Straży Pożarnej prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem, złożył strażakom wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie nadal pozostanie zamknięta. O terminie otwarcia Biblioteki poinformujemy w najbliższym czasie. Szczegóły na www.biblioteka.jaw.pl.
 • Budynek Muzeum Miasta Jaworzna również pozostaje zamknięty do odwołania. Aktualnie pracownicy wykonują pracę zdalnie i udostępniają zbiory online. Trwają także prace, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia zwiedzających oraz pracowników w momencie otwarcia instytucji. Na bieżąco będziemy przekazywać wiadomości oraz informacje o datach udostępnienia przestrzeni Muzeum. Przepraszamy za związane z tą sytuacją niedogodności oraz utrudnienia.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 27 kwietnia do 2 maja dokonano:

 • 4 rejestracje urodzeń,
 • 17 rejestracji zgonów,
 • 2 udzielone śluby,
 • 101 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 187 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 27 do 30 kwietnia dokonano m.in.:

 • ewidencja Ludności, dowody osobiste i rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 613, odwołania od decyzji - 3, dopisanie do spisu wyborców - 12, skreślenia ze spisu wyborców - 73, ubezwłasnowolnienia zawiadomienia - 6, decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców - 2, strony przyjęte - 190, pisma dot. postępowania adm. - 12, meldunki - 11, potwierdzenie profilu zaufanego - 6, wydanie zaświadczenia - 5, weryfikacja zameldowania dla PUP - 2, potwierdzenia e-mailowe o dopisaniu do spisu wyborców - 10, przyjęte wnioski o wydanie dowodu osób - 41, odbiory dowodu os. - 27, wnioski dowodowe przyjęte e-Puapem - 10, e-maile w sprawie dowodów osobistych - 3, zgłoszenie utraty dowodu osobistego - 1, e-maile w sprawie rejestracji samochodu - 4, pisma w sprawie dot. rejestracja pojazdu - 8, zbycia/nabycia pojazdów - 58, decyzje dot. rejestracji pojazdów - 92.
 • prawa jazdy: udzielenie informacji telefonicznej - 155, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 17, udzielenie informacji e-mailowej - 4, wydanie decyzji - 19, wszczęcie postępowania administracyjnego - 14, produkcja praw jazdy - 22.
 • działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 110, zmiana wpisu w CEIDG - 36, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2, wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3, przyjęcie wniosku w sprawach dot. transportu drogowego - 3.
 • sprawy wojskowe: udzielenie informacji telefonicznej - 27.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 41,
 2. placów zabaw - 36,
 3. parków miejskich - 33.

Zrealizowano 7 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 101.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 30 (bez uwag).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Otrzymano partię 370 maseczek wielokrotnego użycia uszytych przez pracowników MCKiS w Jaworznie.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej - Nabór
  • do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 267 579,00 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 5 088 000,00 zł.
 • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe (15 mln zł) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:
  • Facebook, Twitter, Instagram , Linkedin ;
  • strona internetowa Urzędu Pracy https://jaworzno.praca.gov.pl/ ;
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5859/w_czasie_koronowirusa_dbajmy_o_czystosc_rak_ale_i_o_droznosc_kanalizacji.html
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Ogródek Jordanowski, Arkady, Planty, teren w rejonie budynku UM, Pomniki Stojałowskiego i Niepodległości, teren przy Sądzie i Biedronce w Centrum, Jeleń Park oraz tereny zieleni urządzonej, Pszczelnik, Bory,
 • Szczakowa - prace porządkowe oraz sprzątanie terenu przy fontannie i w rejonie ul. Jagiellońskiej,
 • prace porządkowe przy pomnikach w Dąbrowie Narodowej, Jeziorkach, przy ul. Sportowej i w Byczynie - koszenie, zbieranie trawy, czyszczenie placu,
 • Park Pocztowa - mycie ławek, opróżnianie koszy i zbieranie śmieci.

Prace pozostałe:

 • ul. Sosnowa 3: udrożnienie kanalizacji w budynku,
 • ul. Sosnowa 3: naprawa drzwi w piwnicy budynku,
 • wieszanie flag narodowych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Przedweekendowy objazd kontrolny czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, rynki dzielnicowe, Velostrada, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka).
 • Usuwanie śmieci w pasie drogowym na DK79:

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT.
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy.
 • Koszenie w pasie drogowym.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem ciągów pieszo - rowerowych na ul. Bielańskiej.
 • Odchwaszczanie chodników i opasek przy rondach.
 • Prace związane z naprawą kostki na rondach.
 • Mycie wiat przystankowych.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie nadal pozostanie zamknięta. O terminie otwarcia Biblioteki poinformujemy w najbliższym czasie. Szczegóły na www.biblioteka.jaw.pl
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, kontynuując założenia pierwszej edycji, przystąpiła do realizacji kolejnej odsłony projektu pn. "Performatywna książka. Performatywna biblioteka". Stało się to możliwe dzięki ponownemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nowy program obejmie szereg inicjatyw kulturalnych, opartych na twórczych formach artystycznych promujących czytelnictwo, książkę i sztukę. Wydarzenia organizowane będą od czerwca do grudnia br., w ramach 5 cykli, składających się z kilku (od 3 do 4) spotkań warsztatowych, imprez z twórcami, artystami, autorami, aktorami:
  • Self-body-book - opowiadanie ciałem
  • Baju, baju-book - gawędy na żywo
  • Street-book - opowieści fokusowe o życiu miejskich ulic
  • Źródło-book - szukamy swoich korzeni;
  • Design-book - tworzymy książki dotykowe.
 • Biblioteka zorganizuje również akcję happeningową "Biblioteczne Laboratorium Kultury". Efektami materialnymi są album oraz wystawy, które zaprezentowane zostaną na gali finałowej, połączonej z koncertem. "Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2", podobnie jak pierwsza odsłona, zakłada działania służące czytelnictwu, zachęcaniu do sięgania po książkę. Opracowując ofertę warsztatów, spotkań i wydarzeń zależało nam, by każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Niezbędną bazą, oprócz nieograniczonej niczym wyobraźni, zapału i otwartości na różne formy działania będą bogate zbiory oraz nowe technologie. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: TVP Kultura, ogólnopolski portal bibliotekarski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, EXTRA Jaworzno, PULS JAWORZNA.

***

RAPORT NR 24 z 29 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że dwie kolejne osoby z Jaworzna są zarażone koronawirusem SARS-COV-2. 55-letnia mieszkanka przebywa chorobę w szpitalu zakaźnym w Chorzowie, natomiast 39-letni mieszkaniec pozostaje w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Mam też dobrą informację, mieszkanka Jaworzna, która zachorowała jako pierwsza WYZDROWIAŁA. Dwa testy dały wynik negatywny. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 7 przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 1 ozdrowienie).
 • 3 Maja bez tradycyjnych obchodów. Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii, w tym roku nie będzie miejskich uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Prezydent Jaworzna zachęca mieszkańców do symbolicznego włączenia się w obchody poprzez dekorację okien i balkonów flagami narodowymi.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 32,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 15.

Zrealizowano 3 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 102.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 35 (autobusy 25, busy 10).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 29 kwietnia 2020 r. odbyła się I edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowane do Przedsiębiorców. Eksperci rozpoczęli spotkanie od omówienia zakresu wsparcia udzielanego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej, a następnie na żywo odpowiadali na pytania lokalnych Przedsiębiorców. II edycja webinarium odbędzie się 6 maja 2020r. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909.
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej - Nabór do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 267 579,00 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 5 088 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe (15 mln zł) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:
  • Facebook, Twitter, Instagram , Linkedin ;
  • strona internetowa Urzędu Pracy https://jaworzno.praca.gov.pl/ ;
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
 • Zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: koszenie i grabienie terenu przy ul. Zielonej oraz na skarpie przy u. Pocztowej; plewienie rabat na Osiedlu Stałym Al.1000-lecia.

Prace pozostałe:

 • ul.  Kościuszki 7: sprzątanie budynku, stanowiska kontenerowego oraz terenu przy budynku,
 • ul. Kolejarzy 3: naprawa gabloty informacyjnej na klatce schodowej,
 • ul. Sosnowa 3: przystosowanie przewodów kominowych murowanych do montażu metalowych nasad kominowych wraz z naprawą czapki i obróbek blacharskich przewodów wentylacyjnych,
 • Szczakowa: prace konserwacyjne oraz próbne uruchomienie fontanny,
 • montaż regulaminu korzystania z boiska przy placu zabaw w dzielnicy Wilkoszyn oraz naprawa uszkodzonej siatki typu „piłko-chwyt” na placu,
 • malowanie urządzeń i ławek na placu zabaw przy ul. Cyprysowej,
 • naprawa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Schatanka.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace porządkowe na chodnikach w Centrum i na Osiedlu Stałym.
 • Mycie fontann na Rynku.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT.
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy
 • Kontynuacja prac związanych z malowaniem miejsc postojowych na niebiesko dla osób niepełnosprawnych.
 • Kompleksowe prace porządkowe m.in. na parkingu MCIT, łączniku Rynek - Sienkiewicza (koszenie, zbieranie śmieci).
 • Koszenie w pasie drogowym.
 • Pielęgnacja zieleni na Rondach.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Odchwaszczanie opasek na ul. Bielańskiej.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

RAPORT NR 24 z 29 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili rozpoczęcie drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce (4 maja) otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzane są także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie będzie udzielał teleporad dla osób przebywających na kwarantannie, a także osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym. Rekomendowane są teleporady zwłaszcza w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, który mógłby wymagać interwencji farmakologicznej lub skierowania do leczenia szpitalnego. Numer telefonu, pod którym pacjenci mogą zarejestrować się na taką poradę to: (32) 616 34 79. Dla usprawnienia procesu kontaktu, uruchomiona została również infolinia dla osób przebywających na kwarantannie oraz pozostających pod nadzorem epidemiologicznym pod numerem telefonu 517 091 761. Ten numer telefonu może zostać podany osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia medycznego.
 • W związku z licznymi pytaniami konsumentów dotyczącymi rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej odwołania w okresie trwania pandemii, Miejski Rzecznik Konsumentów wyjaśnia zasady, jakie obecnie obowiązują konsumentów w tej kwestii. Informacje dostępne są na naszej stronie.
 • 27 kwietnia został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl.
 • Na środę, 29 kwietnia zaplanowano pierwszą edycję webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu. Dostrzegając zainteresowanie wydarzeniem Urząd Pracy zorganizuje cykl webinarium -  kolejna edycja odbędzie się 6 maja. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909
 • Od 27 kwietnia do czerwca na jaworznickim Rynku, przy siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna, prezentowana jest wystawa pt. "Wstańcie, chodźmy... Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”.
 • Od poniedziałku, 27 kwietnia w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 otwarte są osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny oraz punkt obsługi przedsiębiorców.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 18,
 • placów zabaw - 13,
 • parków miejskich - 12.

Zrealizowano 3 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 107.
Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 25.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dzisiaj, tj.: 29 kwietnia 2020r. o godz.: 15:00. odbędzie się I edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, podczas którego uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu. Dostrzegając zainteresowanie wydarzeniem Urząd Pracy zorganizuje cykl webinarium -  kolejna edycja odbędzie się 6 maja 2020r. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909
 • kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej – Nabór do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 212 834,33 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 4 043 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać na:
  • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
  • infolinii 32/61 81 920 / 937;
  • poprzez zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Z okazji przypadającego na 2 maja święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Święta 3 Maja, Biblioteka przygotowała pakiet wydarzeń on-line, przybliżających historię, ciekawostki, dzieła artystyczne inspirowane wydarzeniami związanymi z uchwaleniem Konstytucji.
 • Dla dzieci  MBP oferuje pakiet gier edukacyjno-rozrywkowych obejmujący: kolorowanki, zgadywanki, wykreślanki oraz gry. Dla miłośników historii piękną i ciekawą wystawę on-line pt.  „Konstytucja 3 Maja – ciekawostki historyczne”, inspirowaną dokumentami zaczerpniętymi z takich źródeł, jak Polona, Wikipedia, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Prezydent.pl.
 • Wszystkich pragnących sprawdzić swoją wiedzę na temat Ustawy Rządowej z 3 Maja 1971 r. instytucja zachęca do wzięcia udziału w quizie historycznym pt. Jak dobrze znasz Konstytucję 3 Maja.
 • Ponadto, by ułatwić dzieciom możliwość czytania lektur szkolnych biblioteka opracowała kolejną bazę - Tornister z Lekturami. Pomysł zrodził się z próśb czytelników, szczególnie dzieci i młodzieży, którzy ze względu na obecną sytuację mają ograniczony dostęp do książki w wersji tradycyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych, jaworznicka Biblioteka przygotowała elektroniczne zestawienie lektur szkolnych wraz z linkami odsyłającymi do tekstów, z których można skorzystać pozostając w domu. Prezentowany zasób odsyłaczy został podzielony na szkoły: podstawowe i ponadpodstawowe oraz klasy od I do VIII. Jesteśmy przekonani, że biblioteczny „Tornister z lekturami” okaże się przydatnym narzędziem do wspierania edukacji w tym szczególnym czasie.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie będzie udzielał teleporad dla osób przebywających na kwarantannie, a także osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym. Rekomendowane są teleporady zwłaszcza w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, który mógłby wymagać interwencji farmakologicznej lub skierowania do leczenia szpitalnego. Numer telefonu, pod którym pacjenci mogą zarejestrować się na taką poradę to: (32) 616 34 79. Dla usprawnienia procesu kontaktu, uruchomiona została również infolinia dla osób przebywających na kwarantannie oraz pozostających pod nadzorem epidemiologicznym pod numerem telefonu 517 091 761. Ten numer telefonu może zostać podany osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia medycznego.
 • Od 25 kwietnia 2020 r Spółka wznowiła działalność punktu pobrań badań laboratoryjnych w soboty w placówce Leopold, natomiast od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r. czynny jest Punkt pobrań w placówce Leopold. Pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie.
 • Od 27 kwietnia 2020 r spółka rozpoczyna w ramach teleporad wizyty fizjoterapeutyczne

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci:

 • plewienie przy grobie Janka Martyniaka i Żołnierzy AK (Pechnik),
 • usuwanie trawy przy grobie Ofiar strajku z 19 maja 1931 r. oraz grobie niemieckich jeńców wojennych (Pechnik),
 • zbieranie śmieci i podlewanie przy pomnikach: Kościuszki, Straconych oraz Grunwald (Szczakowa),
 • usuwanie chwastów przy Dębach Pamięci (Centrum),
 • przycięcie i odchwaszczenie irgi oraz podlewanie i plewienie roślin jednorocznych przy Pomniku ks. Stanisława Stojałowskiego (Centrum).

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Park Lotników, Długoszyn, Góra Piasku, Parkowa.

Prace pozostałe:

 • ul. Gagarina 15 i 17: czyszczenie desek i malowanie ławek przy budynkach,
 • ul. Wąska 2: mocowanie i uzupełnienie kratki wentylacji stropodachu.

PSZOK otwarty

 • 27 kwietnia został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Wjazd  na teren PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. W ciągu ostatnich dwóch dni z Punktu skorzystało 81 mieszkańców.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Kompleksowe prace porządkowe na Wodnym Placu Zabaw
 • Prace porządkowe na ul. Grunwaldzkiej w rejonie przystanku Pechnik Cmentarz
 • Koszenie w pasie drogowym
 • Malowanie miejsc postojowych osób niepełnosprawnych
 • Odchwaszczanie chodników na ul. Grunwaldzkiej/Zielonej

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Mycie wiat przystankowych
 • Oczyszczanie chodnika na ul. Górników z Danuty na Łubowcu
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem wysepek na ul. Wojska Polskiego

***

RAPORT NR 23 z 28 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 27 kwietnia został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Trwa rejestracja na bezpłatne webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Webinarium zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2020r. godz. 15:00. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909 - Ilość miejsc ograniczona. Podczas trwania webinarium, uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/5836/bezplatne_webinarium_dla_przedsiebiorcow.html
 • Od 27 kwietnia do czerwca na jaworznickim Rynku, przy siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna, prezentowana jest wystawa pt. "Wstańcie, chodźmy"... Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Autorami wystawy są dr Anna Badura, Ryszard Mozgol i dr Andrzej Sznajder z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wystawa będzie dostępna do 24 maja.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. ale opłacili już składkę za marzec, mogą wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Muszą to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.
 • Od poniedziałku, 27 kwietnia w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 utworzone zostaną osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny oraz punkt obsługi przedsiębiorców.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 25,
 • placów zabaw - 15,
 • parków miejskich - 12.

Zrealizowano 8 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 149.
Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Trwa rejestracja na bezpłatne webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Webinarium zorganizowane przez Urząd Pracy odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020r. godz. 15:00. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną https://tiny.pl/7md5v,  promocja@jaworzno.praca.gov.pl,  lub telefonicznie 32/61 81 909 - Ilość miejsc ograniczona. Podczas trwania webinarium, uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu.
 • Prowadzony jest nabór wniosków w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" o:
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej – Nabór do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 110 109,13 zł;
  • Udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 3 553 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać na:
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
 • infolinii 32/61 81 920 / 937;
 • poprzez zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • TVP Kultura obejmuje patronat medialny nad wydarzeniem: projekt "Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2".

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Od 25 kwietnia 2020 r Spółka wznowiła działalność punktu pobrań badań laboratoryjnych w soboty w placówce Leopold, natomiast od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r. czynny jest Punkt pobrań w placówce Leopold. Pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie.
 • Od 27 kwietnia 2020 r spółka rozpoczyna w ramach teleporad wizyty fizjoterapeutyczne

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Od 27 kwietnia został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym  telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • odchwaszczanie rabat wzdłuż Al. 1000-lecia (ciąg dalszy prac),
 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Planty, skwer Arkady, Ogródek Jordanowski, Park ul. Pocztowa,
 • koszenie terenu oraz zbieranie śmieci w okolicy przystanku na Pechniku.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Kompleksowe prace porządkowe na Wodnym Placu Zabaw
 • Oczyszczanie wysepek na Osiedlu Stałym
 • Koszenie w pasie drogowym
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy
 • Kontrolny objazd czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (MCIT, Velostrada, Rynek i Rynku dzielnicowe, Park Kieszonka, Park Chrząstówka)
 • Mycie wiat przystankowych

***

RAPORT NR 22 z 27 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od dzisiaj w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 utworzono osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników działa punkt kancelaryjny i możliwość obsługi stron przez wydziały w drugim "wolnym" okienku lub przy wyodrębnionym w bezpiecznej strefie stoliku. Pozostałe budynki są zamknięte, ale obsługa mieszkańców jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w przygotowanym odpowiednio miejscu. Budynki przy ul. Krakowskiej 9 i Grunwaldzkiej 275 są dodatkowo wyposażone w dzwonki.
 • Trwa rejestracja na bezpłatne webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Webinarium zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2020r. godz. 15:00. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909 - Ilość miejsc ograniczona. Podczas trwania webinarium, uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/5836/bezplatne_webinarium_dla_przedsiebiorcow.html
 • 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, dzień później Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 229. rocznica uchwalenia tego - jednego z najstarszych na świecie, dokumentu regulującego ustrój prawny państwa. Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii, tegoroczne obchody nie będą przebiegać według dotychczasowego ceremoniału. Scenariusz uroczystości będzie dostosowany do obowiązujących zaleceń. W dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, o godz. 9:00 odprawiona zostanie msza święta w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Jaworzna. Ze strony samorządu we mszy świętej weźmie udział tylko delegacja, bez pocztów sztandarowych oraz orkiestry. Wybierając się do kościoła, pamiętajmy, że także w tym dniu Ilość osób uczestnicząca na mszy św. musi być zgodna z wytycznymi władz państwowych (1 osoba na 15 mkw.).
 • 26 kwietnia br. Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zarażona koronawirusem SARS-COV-2. 80-letnia mieszkanka przebywa obecnie w szpitalu zakaźnym w Tychach. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 5 przypadków zakażenia koronawirusem (4 osoby przebywają w kwarantannie domowej i chorobę przechodzą pod nadzorem sanitarnym).

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 20 kwietnia do 25 kwietnia dokonano:

 • 2 rejestracji urodzeń,
 • 28 rejestracji zgonów,
 • 1 udzielone śluby,
 • 92 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 242 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 20 do 24 kwietnia dokonano m.in.:

 • ewidencja Ludności: udzielenie informacji telefonicznej - 50, pisma przychodzące przez ePUAP - 20, wydanie zaświadczeń - 4, meldunek - 43, udzielenie informacji e-mailowej - 9,
 • wydanie zaświadczeń - 4, decyzje administracyjne dot. wymeldowania - 1, wnioski do sądu (o kuratora) - 2, zawiadomienia do stron - 2, wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania - 2.
 • dowody osobiste: udzielenie informacji telefonicznej - 93, wydanie dowodu osobistego -35, przyjęcie wniosków o wydanie dowodu osob. (wnioski papierowe + elektroniczne) - 56, udzielenie informacji e-mailowej - 3, zgłoszenie utraty dowodu osob. - 3.
 • prawa jazdy: udzielenie informacji telefonicznej - 240, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 34, udzielenie informacji e-mailowej - 5, wydanie decyzji - 16, wszczęcie postępowania administr. - 20, produkcja praw jazdy - 17.
 • rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 259, rejestracja pojazdów - 31, przyjęcie wniosków w spr. rejestracji pojazdu - 77, wyrejestrowanie czasowe - 4; wydanie dowodu rejestr. - 37; pisma ogólne w sprawie dot. rejestracji - 7.
 • działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 120, zmiana wpisu w CEIDG - 7, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 6, przyjęcie wniosku w sprawach dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3, przyjęcie wniosku w sprawach dot. transportu drogowego - 2.
 • sprawy wojskowe: udzielenie informacji telefonicznej - 44.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 64,
 • placów zabaw - 64,
 • parków miejskich - 27.

Zrealizowano 8 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 103.
Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 24 - bez uwag.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Trwa rejestracja na bezpłatne webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Webinarium zorganizowane przez Urząd Pracy odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020r. godz. 15:00. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną promocja@jaworzno.praca.gov.pl lub telefonicznie 32/61 81 909 - ilość miejsc ograniczona. Podczas trwania webinarium, uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu.
 • Nabór wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór trwa do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 105 169,13 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 3 038 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:
  • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
 • Zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Od 25 kwietnia 2020 r Spółka wznowiła działalność punktu pobrań badań laboratoryjnych w soboty w placówce Leopold, natomiast od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r. czynny jest Punkt pobrań w placówce Leopold. Pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie.
 • Spółka otrzymała kolejnych 500 sztuk maseczek wielokrotnego użycia uszytych przez pracowników MCKiS w Jaworznie. Decyzją Prezesa Zarządu ZLO, w porozumieniu z Dyrektorem MOPS, 250 sztuk tych maseczek przekazano do rozdysponowania wśród podopiecznych MOPS, głównie osób bezdomnych i przebywających w noclegowniach.
 • Spółka otrzymała informację, że złożony w 2019 r. wniosek do dofinansowanie realizacji projektu (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych), pod nazwą MAM APETYT NA ZDROWIE, którego celem jest wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna. Wsparcie będzie realizowane w zakresie  zwiększenia świadomości prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz występowania przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości. Wsparcie obejmie dzieci (600 dzieci w wieku 5-6 lat), ich rodziców/opiekunów oraz personel zatrudniony w przedszkolu. Projekt będzie realizowany prze 24 miesiące, umowa zostanie podpisana prawdopodobnie na początku maja 2020 r.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: odchwaszczanie rabat wzdłuż Al. 1000-lecia; opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Planty, skwer Arkady, Ogródek Jordanowski, Park ul. Pocztowa, ul. Grunwaldzka - na przeciwko Cmentarza Radzieckiego, Pomniki: Ks. Stojałowskiego, Niepodległości, ul. Narutowicza, teren gminny przy ul. Krótkiej, ul. Zielona, Jeleń - Park, skrzyżowanie ul. Wiosny Ludów i Wygoda, Park Bory, Park Pszczelnik, teren Zielony Łubowiec; kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.
 • Od 27 kwietnia otwarty jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7.00-15.00. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace porządkowe i koszenie - Plac św. Jana, ul. Królowej Jadwigi, porządki na łączniku ul. Sienkiewicza do Rynku.
 • Prace porządkowe pomiędzy ul. Grunwaldzką a Paderewskiego.
 • Przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Velostrada, Rynek i rynki dzielnicowe - Byczyna, Jeleń, Dabrowa Narodowa),  MCIT, Wodny Plac Zabaw.
 • Przygotowanie stanowiska do obsługi petentów w budynku MZDiM.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem zbiorników retencyjnych.
 • Bieżące prace utrzymaniowe na drogach: ul. Barana, Paderewskiego boczna (parking).
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy.
 • Zakończenie prac związanych z porządkowaniem ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Łukasiewicza i Paderewskiego.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: