Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bieżąca praca Urzędu Miejskiego

22 kwietnia 2020, 14:36

fot. DronView

fot. DronView

Przypominamy, że Urząd Miejski w Jaworznie nie został zamknięty na czas epidemii, wstrzymana została natomiast bezpośrednia obsługa stron. Mieszkańcy zachęceni zostali do kontaktu telefonicznego oraz wykorzystywania poczty elektronicznej.  Dla interesantów, którzy mają do załatwienia w Urzędzie pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, został utrzymany w  budynku głównym przy ul. Grunwaldzkiej 33 punkt kancelaryjny.

Dodatkowo, od 27 kwietnia, tj. od poniedziałku w budynku głównym Urzędu Miejskiego (hol) utworzone zostaną osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. Także na Placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny. Pozostałe budynki będą zamknięte, ale obsługa stron będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Punkty kancelaryjne będą czynne w standardowych godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa - od g. 7.00 do 15.00, czwartek - od g. 7.00 do 16.00, piątek - od g. 7.00 do 14.00.

Zapewniamy, że Urząd Miejski wdrożył i w pełni stosuje obowiązujące wytyczne dot. norm sanitarnych oraz dba o stałe zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie dotychczas obowiązujących obostrzeń w kontakcie z Urzędem. Przypominamy ważniejsze numery kontaktowe do wydziałów urzędu realizujących sprawy mieszkańców.

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:
telefon: 32 61 81 500
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Referat Komunikacji:

 • e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
 • prawa jazdy - tel.: 32 61 81 516, (517, 518, 519)
 • rejestracja pojazdów - tel. 32 61 81 509, (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

 • e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
 • ewidencja ludności: tel. 32 61 81 523, (524, 525, 527, 542, 692)
 • sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
 • dowody osobiste: tel. 32 61 81 503, (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:

 • e-mail: so@um.jaworzno.pl
 • ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 714, (715, 717)
 • transport: tel. 32 61 81 718, (719)
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Urząd Stanu Cywilnego:

Wydział Geodezji i Kartografii:

 • udostępnianie materiałów z PZGiK - tel. 32 61 81 732, (742)
 • obsługa zgłoszeń geodezyjnych - tel. 32 61 81 741, (634)
 • przyjmowanie operatów geodezyjnych - tel. 32 61 81 736, (737, 735, 740)
 • ewidencja gruntów i budynków; nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości - tel. 32 61 81 734, (733, 740)
 • narada koordynacyjna uzgadniania sieci uzbrojenia terenu - tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Referat Zagospodarowania Przestrzennego - tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
 • Referat Budownictwa - tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)
 • Wydział Ochrony Środowiska:
 • Referat Ochrony Środowiska - tel. 32 61 81 747, (773, 965, 784, 774, 725, 756, 769)
 • Referat Rolnictwa i Leśnictwa - tel. 32 61 81 768, (767)

Wydział Budżetowo-Finansowy:

 • e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598, (593, 595, 600, 606, 607 615)
 • Referat Podatków Osób Fizycznych - tel. 32 61 81 594, (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726)

Wydział Skarbu - użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

 • użytkowanie i przekształcenie na gminie - tel. 32 61 81 568, (973, 943, 569, 605)
 • użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa - tel. 32 61 81 896, (654, 723)

Więcej informacji www.bip.jaworzno.pl