Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 18

21 kwietnia 2020, 13:21

fot. Dron View

fot. Dron View

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 18/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Przypominamy, że przed wejściem do budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 33 znajduje się odpowiednio zabezpieczona urna na dokumenty. Pisma, które Mieszkańcy składają do wydziałów Urzędu Miejskiego, a które nie wymagają potwierdzenia złożenia, powinny być umieszczane w tej urnie.
 • Dyżur telefoniczny eksperta ZUS dla przedsiębiorców - oddział ZUS w Chorzowie oraz Miejski Inkubator Przedsiębiorczości RAWA INK w Katowicach 23 kwietnia (w czwartek) w godz. od 12 do 14.00 organizuje dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców. Na pytania dotyczące wsparcia ZUS w ramach tarczy antykryzysowej będą odpowiadać eksperci ZUS, pod numerem telefonu: 32 34 90 626.
 • Do sklepu Google Play trafiła ProteGO Safe - aplikacja, która pomoże kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Docelowo będzie ona pełnić dwie główne funkcje. Pierwsza - to możliwość samokontroli stanu zdrowia. Druga - wykorzystująca technologię Bluetooth - będzie zbierała informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informowała o spotkaniach z chorymi. Obie informują o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem. Aplikacja jest bezpieczna – dane użytkownika są zapisywane tylko na jego urządzeniu, nie są przesyłane na zewnątrz – nikt poza nim nie ma do nich dostępu. Więcej na: https://bit.ly/2xAPLx7
 • Dobiegły końca prace prowadzone na Starej Hucie, których celem było umożliwienie dojazdu do działek sprzedanych w ostatnich miesiącach przez Gminę. Roboty zostały wykonane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów przy współpracy z Urzędem Miejskim, który wcześniej geodezyjnie wyznaczył drogi dojazdowe oraz dokonał podziału działek.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Uruchomiono magazyn materiałowy na sprzęt i środki ochrony osobistej przy ul. Północnej. Środki zostały w całości przetransportowane na miejsce. Wyznaczono dwóch pracowników do obsługi magazynu spośród pracowników UM.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 27,
 • parków miejskich - 10.

Zrealizowano 17 zgłoszeń mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 132
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej – 54

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych (od 16 marca 2020r.) – 283  ogółem,
 • kontynuacja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
  • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
 • Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu i są niezwłocznie opiniowane. Aktualnie wypłacono wsparcie na kompletnie złożone wnioski łącznie w wysokości 39 260,00 zł;
 • Kontynuacja naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej". Aktualnie wypłacono wsparcie na kompletnie złożone wnioski łącznie w wysokości 1 405 000,00 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane;
 • W związku z tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 - od 18 kwietnia 2020 r. rozszerzono nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Zasady ubiegania się o pożyczkę na stronie:  https://bit.ly/34NtsQZ ;
 • oczekujemy na dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o które Urząd wystąpił w dniu 16 kwietnia 2020 r.;
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy;
 • uruchomiano infolinię dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920/937.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Rozdysponowano dla personelu kolejne 106 sztuk maseczek wielokrotnego użytku uszytych przez MCKiS w Jaworznie.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • PSZOK otwarty od 27 kwietnia Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: opróżnianie koszy i zbieranie śmieci (Stara Huta, ul. Cyprysowa, Niedzieliska).
 • Prace porządkowe przy pomnikach wraz z odchwaszczeniem roślin jednorocznych: Pomnik Grunwaldu Szczakowa, Pomnik Łubowiec ul. Górników z "Danuty".

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Objazd kontrolny czystości w zarządzanych przez nas przestrzeniach - Rynek i przyległe ulice, Rynki dzielnicowe, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw, Velostrada.
 • Zamiatanie ul. Kolejarzy w Szczakowej.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją żywopłotów wzdłuż ul. Martyniaków.
 • Pielęgnacja drzew w Centrum, na ul. Krakowskiej i ul. Bogusławskiego.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Usuwanie śmieci w pasie drogowym na ulicach: Jaworznickiej, św. Wojciecha, Krakowskiej.
 • Zamiatanie jezdni na ul. Sulińskiego w rejonie skrzyżowania przy Rynku w Jeleniu.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów w rejonie zbiorników retencyjnych.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku autobusowego na przystanku na Cezarówce Dolnej.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki).
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

RAPORT NR 17 z 20 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 20 kwietnia decyzją Rządu RP zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podstawy nowej normalności - najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa:
  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
 • Dziękujemy mieszkańcom za stosowanie się do obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas przebywania w miejscach publicznych. Dzięki zdyscyplinowaniu jaworznian, w naszym mieście utrzymuje się niski poziom zakażeń. Dotychczas stwierdzono dwa przypadki zarażenia koronawirusem, mieszkańcy Jaworzna czują się dobrze i chorobę przechodzą w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Śląski pakiet dla gospodarki: Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Inicjatorem powstania programu jest Zarząd Województwa Śląskiego. Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł. Więcej na https://invest-in-silesia.pl/content/slaski-pakiet-dla-gospodarki
 • Od poniedziałku - 20 kwietnia br. Stacja Kontroli Pojazdów PKM Jaworzno jest ponownie otwarta dla Klientów. Spółka wdrożyła i w pełni stosuje obowiązujące wytyczne krajowe dot. dezynfekcji i dba o stałe zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. Kompleksowa oferta Stacji Kontroli Pojazdów dostępna jest na https://www.pkm.jaworzno.pl/www/home-page/stacja-kontroli-pojazdow/
 • Pierwsza farma fotowoltaiczna Taurona o mocy 5 MW powstanie w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I przy ul. Sportowej. Projekt będzie współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Farmę w Jaworznie zbuduje konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Dystrybucja Serwis, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie na terenie inwestycji trwają prace projektowe. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 14 kwietnia do 18 kwietnia dokonano:

 • 8 rejestracji urodzeń,
 • 21 rejestracji zgonów,
 • 2 udzielone śluby,
 • 65 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 188 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 14 kwietnia do 18 kwietnia dokonano m.in.:

 • rejestracja pojazdów - zgłosiły się 22 osoby (zarejestrowano 5 pojazdów i wydano 16 stałych dowodów rejestracyjnych), odebrano 267 telefony, udzielono odpowiedzi na 22 maile i 3 ePUAPem, przyjęto 11 powiadomień o nabyciu pojazdów;
 • prawa jazdy - zgłosiło się 16 osób w spr. wydania prawa jazdy, odebrano 147 telefonów, wydano 3 prawa jazdy, udzielono odpowiedzi na 5 maili, sporządzono 6 pism wychodzących, wydano 2 decyzje i 5 wszczęć postępowań;
 • dowody osobiste - zgłosiło się 20 osób po odbiór dowodu osobistego, wpłynęło przez ePUAP 7 wniosków o wydanie dowodu os., odebrano 51 telefonów, przyjęto 9 wniosków o wydanie dowodu osobistego złożone osobiście, 3 osoby zgłosiły utratę dowodu osobistego;
 • ewidencja ludności - zgłosiło się 20 osób (potwierdzenie profilu zaufanego, wydanie zaświadczenia), dokonano 10 zameldowań przez platformę ePUAP, odebrano 50 telefonów, odpowiedziano na 11 maili, dokonywano na bieżąco weryfikacji kandydatów na członków OKW, wysłano zawiadomienia do innych gmin o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców na terenie gminy Jaworzno, wysłano zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców;
 • sprawy wojskowe - odebrano 42 telefony w spr. kwalifikacji wojskowej;
 • działalność gospodarcza - załatwiono 4 sprawy (2 osobiście, 2 z wniosków), przyjęto 2 wnioski w sprawach alkoholu i 1 wniosek w sprawie transportu, przyjęto 2 wnioski o zmianę danych w CEIDG, odebrano 51 telefonów.

Wydział Edukacji:

 • Gmina Miasta Jaworzna na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.
 • W bieżącym roku wniosek dotyczy 6 szkół podstawowych, a w latach 2016 - 2019 dofinansowanie w ramach ww. programu otrzymało 12 jaworznickich szkół. Pozyskane środki szkoły mogą przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych. Dzięki udziałowi w programie zostaną powiększone i uatrakcyjnione księgozbiory bibliotek szkolnych. Obecnie Gmina Miasta Jaworzna oczekuje na rozpatrzenie wniosku.

Wydział Inwestycji Miejskich:

 • 20 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie zadania Pumptrack dla Jaworzna z firmą Velo Projekt z Białegostoku z terminem realizacji do końca września br. Zadanie będzie realizowane w w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Pumptrack zlokalizowany przy Miejskim Centrum Integracji Transportu to jedno ze zwycięskich zadań w ramach 7. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. To drugie zadanie wyłonione do realizacji w puli 2,2 mln zł. Równolegle realizowane jest zadanie główne dot. budowy chodników w dzielnicach Jaworzna. W przypadku chodników - opracowana już została dokumentacja projektowa, obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót.
 • Wydział Inwestycji Miejskich polecił wykonawcom przegląd drzewostanu poz sezonie zimowym w następujących lokalizacjach: ul. Bielańska, ul. Krakowska (na wysokości PKM), Obwodnica Północna (pomiędzy Rondem Ks. Bajera i rondem na ul. Chełmońskiego, na wysokości Parku Chrząstówka i przy rondzie im. Marii i Lecha Kaczyńskich), ul. Chełmońskiego (poniżej stacji ładowania pojazdów oraz naprzeciwko szpitala), ul. Sobieskiego.

Wydział Ochrony Środowiska:

 • Wydział Ochrony Środowiska realizuje na bieżąco zadania zarówno w ramach postępowań administracyjnych jak  wynikające z nadzoru w ramach realizowanych programów i projektów czy nad zleconymi pracami w lasach gminnych. Prowadzimy szereg postępowań ws. wycinki drzew, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwoleń na gospodarowanie odpadami, których jest szczególnie dużo z uwagi na zmiany przepisów. WIOS przekazuje nam interwencje w zakresie odpadów bądź wnosi o przekazanie informacji lub kopii decyzji dotyczących niektórych podmiotów.

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera:

 • Dokładnie miesiąc temu - 19 marca br., zgodnie z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, GEOsfera została zamknięta dla odwiedzających. Zgodnie z nowymi wytycznymi, które weszły w życie 20 kwietnia br., teren ośrodka jest dostępny dla mieszkańców, jednak nadal konieczne jest zachowanie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Nie będą dostępne plac zabaw ani grilowisko, a tężnia pracować będzie w trybie technicznego rozruchu.  Przypominamy o względach bezpieczeństwa - maseczki i dystans.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Rzeczy dostarczane są partiami i w części zostały już przekazane personelowi medycznemu, służbom i jednostkom zapewniającym obsługę mieszkańców oraz opiekę nad osobami niesamodzielnymi.
 • Zgodnie z decyzją Sztabu Kryzysowego COVID-19 Jaworzno, powołanego przez Prezydenta Miasta, wstrzymane zostaje nadawanie komunikatów głosowych emitowanych z pojazdów OSP, Policji, Straży Miejskiej oraz MCKIS. Służby zostały zadysponowane do innych zadań w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2. Na wyposażeniu służb pozostaną megafony ze stacją odtwarzania, zakupione przez Urząd Miejski w Jaworznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 44,
 • placów zabaw - 27,
 • parków miejskich - 24.

Zrealizowano 33 zgłoszenia mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 145.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 270  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.:
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
 • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią zbiorczą kwotę 710 000 zł i są niezwłocznie opiniowane. Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 27 300 zł.
 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią zbiorczą kwotę 1 835 000,00 zł - aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 1 280 000 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • W związku z tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 - od 18 kwietnia 2020 r. rozszerzono nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Zasady ubiegania się o pożyczkę na stronie:  https://bit.ly/34NtsQZ
 • Trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy.
 • Uruchomiano infolinię dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Rozpoczęto planowanie przeprowadzania szczepień ochronnych zgodnie z zaleceniami GIS udzielanie usług komercyjnych z zakresu Medycyny Pracy.
 • Prezes Zarządu Spółki ZLO zapewnił o objęciu opieką medyczną podopiecznych Domu Dziecka. Warunkiem jest zadeklarowanie podopiecznych do lekarza ZLO przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.
 • Prace dodatkowe: plewienie, "Zielony Łubowiec" - odchwaszczanie, zbieranie odpadów na terenie gminnym przy ul. Matejki 20, ul. Wąska 2:  zamalowanie napisów na elewacji budynku, ul. Wąska 2, ul. Kościuszki 12: regulacja i naprawa samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek, kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną.
 • Kontrolny, przedweekendowy objazd czystości - Rynek, rynki.
 • dzielnicowe, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw.
 • Sprzątanie Velostrady.
 • Prace porządkowe na ul. Sienkiewicza (Centrum), ul. Kolejarzy (Szczakowa).
 • Znakowanie domków dla kotów (współpraca MZDiM z Wydziałem Ochrony Środowiska UM).

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Testowanie moderznizowanych na Rynku fontann.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku na przystanku na Cezarówce Dolnej.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki).
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka.
 • Pielęgnacja żywopłotu ul. Martyniaków.

RAPORT NR 16 z 17 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała, że od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Ważne jednak, byśmy korzystali z nowych przepisów odpowiedzialnie. Jeśli nie musimy – nie wychodźmy z domów i ciągle zachowajmy zwiększoną ostrożność. Więcej na naszej stronie
 • Przypominamy, że od czwartku, 16 kwietnia br. do odwołania, wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. To kolejne działania podejmowane przez rząd by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie.
 • Dofinansowania bez zbędnej zwłoki Z chwilą wejścia w życie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” Jaworznicki Urząd Pracy natychmiast ruszył z pomocą dla mikroprzedsiebiorców – ogłaszając jeszcze tego samego dnia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Diałalności gospodarczej. Jaworznicki PUP jednym z  pierwszych urzędów na Śląsku,  który ogłosił nabór na dofinansowanie dla małych i średnich firm. Więcej na stronie.
 • Ponad 110 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej” wpłynęło do oddziałów ZUS w województwie śląskim. Najwięcej, bo 84,5 tys., dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek. 76 proc. formularzy składanych jest elektronicznie  poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Więcej na naszej stronie.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Inwestycji Miejskich

Aktualnie prowadzone są następujące prace budowlane:

 • zagospodarowanie terenu wokół budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: listopad 2020 r.);
 • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: październik 2020 r.);
 • roboty remontowe w pomieszczeniach budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: maj 2020 r.);
 • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 (planowany termin zakończenia prac: lipiec 2020 r.);
 • rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.);
 • rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.);
 • budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie, w ramach budowy Obwodnicy Północnej - wykonanie dokumentacji projektowej (planowany termin zakończenia prac: październik 2020 r.);
 • zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.).
 • Na obecną chwilę prace wykonywane są zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi dla poszczególnych zadań.
 • Dodatkowo rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla "Pumptrack dla Jaworzna przy hali widowiskowo - sportowej MCKiS", realizowanego w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do końca tego miesiąca.
 • Wydział realizuje także bieżące działania związane z zadaniami w fazie kocepcyjnej i projektowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Rozpoznawane są możliwości utworzenia zespołów wyjazdowych do pobierania wymazów z gardła w warunkach domowych.
 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas dostarczono 5 000 szt. maseczek jednorazowych oraz zamówiono 20 000 szt. maseczek jednorazowych, 11 000 szt. maseczek wielorazowych, 6 000 szt. (60 opakowań) rękawiczek nitrylowych, 94 szt. płynu do dezynfekcji 5 l oraz fartuchy jednorazowe (dostarczono do bezpłatnego uszycia do Zakładu Karnego w Trzebini). Rzeczy dostarczane są partiami i w części zostały już przekazane personelowi medycznemu, służbom i jednostkom zapewniającym obsługę mieszkańców oraz opiekę nad osobami niesamodzielnymi
 • Na wymienione działania wydatkowano dotychczas kwotę 222 255,00 zł

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 9.

Zrealizowano 15 zgłoszeń mieszkańców.
Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania – rejon Długoszyn, Pieczyska i Ciężkowice.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 143.
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym Centrum, Gigant, Podłęże, Os. Stałe, Jeleń, Byczyna.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Ciężkowice – wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Długoszyn – wyjazd po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd do południa i po południu.
 • W sumie 10 samochodów i 20 ochotników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Kolejna akcja wydawania żywności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Już po raz trzeci w tym roku (drugi raz w kwietniu) w dniach 15 - 16 kwietnia br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności, które trafiły do 600 osób/rodzin.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Utworzenie oddziału przejściowego dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19.
 • Realizacja zakupów środków ochrony osobistej z wszelkich możliwych źródeł i w możliwych do zakupu ilościach. Szpital codziennie analizuje zakres stanu posiadania ww. środków, jak również monitoruje zapasy magazynowe. Ponadto Szpitala systematycznie informuje Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o brakach ww. środków, jednocześnie prosząc o ich zabezpieczenie.
 • Szpital gromadzi zapasy podstawowych leków, zwłaszcza płynów infuzyjnych, antybiotyków i leków przeciwgorączkowych w ramach obowiązujących umów.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 r. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 254  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL.;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę 530 000,00 zł. Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 19 080,00 zł.
 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę: 1 685 000,00 zł. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 960 000,00 zł; Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • Bieżące działania na rzecz ochrony osobistej pracowników, ochrony pacjentów.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

 • Po spełnieniu kilku warunków mieszkańcy Jaworzna mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Od początku roku do MZNK wpłynęły 253 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 105 wniosków o dodatek energetyczny.
 • Komu przysługuje ta forma pomocy:
  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
  • Informacje o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wnioski do pobrania pod linkiem http://mznk.jaworzno.pl/nieruchomosci/ w zakładce Dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Więcej informacji pod nr tel.:  (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.
  • Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK ul. Północna 9b (wejście od strony ul. Podwale).

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.

 • Opróżnianie koszy i zbieranie śmieci:
 • teren przy Szkole Społecznej os. Stałe,
 • skwer przy ul. Łukasiewicza,
 • Park Lotników + Aleja Tysiąclecia,
 • Łubowiec teren tzw. „Zielony Łubowiec”.

Prace pozostałe:

 • plewienie przy Cmentarzu Radzieckim na Pechniku,
 • przycięcie odrostów przy parkingu na ul. Górników z Danuty,
 • „Zielony Łubowiec” - odchwaszczanie rabat oraz usuwanie zeszłorocznych łodyg traw,
 • podlewanie sosen przy pomniku „Grunwald” w Szczakowej,
 • naprawa i montaż skrzynek pocztowych w budynku przy ul. Kolejarzy 75,
 • sprzątanie fontanny w Parku Pocztowa,
 • zlikwidowanie dzikiego wysypiska przy ul. Ogrodniczej (działka oczyszczona ze wszystkich odpadów, postawiono tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).

Place zabaw

 • Przeprowadzono kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Cmentarze komunalne Wilkoszyn oraz Szczakowa

 • Prac porządkowe: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną
 • Budowa i montaż "hotelu" dla owadów
 • Pielęgnacja zieleni na Rynku w Byczynie
 • Prace porządkowe na wysepkach na Osiedlu Stałym
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki)

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: